نتایج جست جو "قطعه مرکب" در سایت 100هنر

18 0 14,965
محفل خوشنویسی
120X120CM
این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ بر روی یک  ... ادامه
15 0 16,739
محفل خوشنویسی
180X120CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
10 0 13,086
محفل خوشنویسی
50X50CM
نام قطعه: #امید #سیاه_مشق #هنر_ایرانی #مجید_رجایی مرکب اکرولیک اشمینک آلمان،... ادامه
37 13 21,591
محفل خوشنویسی
120X180CM
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
24 4 12,112
محفل خوشنویسی
60X60CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۲۰×۲۰ که روی بوم شاسی پرس شده تشکیل میشود، ترکیبی ... ادامه
21 2 10,874
محفل خوشنویسی
60X60CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۲۰×۲۰ که روی بوم شاسی پرس شده تشکیل میشود، ترکیبی ... ادامه
21 0 10,413
محفل خوشنویسی
60X60CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۲۰×۲۰ که روی بوم شاسی پرس شده تشکیل میشود، ترکیبی ... ادامه
20 0 11,022
محفل خوشنویسی
60X60CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۲۰×۲۰ که روی بوم شاسی پرس شده تشکیل میشود، ترکیبی ... ادامه
22 0 8,920
محفل خوشنویسی
60X60CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۲۰×۲۰ که روی بوم شاسی پرس شده تشکیل میشود، ترکیبی ... ادامه
22 0 9,841
محفل خوشنویسی
60X60CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۲۰×۲۰ که روی بوم شاسی پرس شده تشکیل میشود، ترکیبی ... ادامه
10 0 9,602
محفل خوشنویسی
70X100CM
عنوان:دعوی کنی (قطب العارفین شیخ ابوالحسن خرقانی) #کاغذ #مرکب #70×100 #قطعه #ترکیب#... ادامه
18 4 17,026
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۶قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مجید رجایی #فروخته_شد
#قطعه
#نستعلیق 
متریال : کاغذ آمریکایی دست ساز و مرکب سنتى مشکی
اندازه ی اثر: 37 * 18 سانتیمتر
فروخته شد
8 1 6,708
محفل خوشنویسی
#فروخته_شد #قطعه #نستعلیق متریال : کاغذ آمریکایی دست ساز و مرکب سنتى مشکی انداز... ادامه
23 0 15,400
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) این اثر از ۴قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پِرِس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
5 0 6,514
محفل خوشنویسی
قطعه چو ایران نباشد تن من مباد— کاغذ دست ساز آهار مهره شده —مرکب مشکی سنتی
16 0 31,364
سیاه مشق
اندازه قطعه سیاه مشق:10.5×7.5 پاسپارتو 18.5×13 با قلم دومیلیمتر (دودانگ)و مرکب ق... ادامه
40 0 7,479
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ،قلم مشقی، ۳میلی بدون تذهیب،تکنیک ومتریال:قلم ومرکب وکاغذ
35 0 7,673
محفل خوشنویسی
اصل این قطعه در صورت تقاضای خرید تذهیب میشوداندازه۳۰×۴۰اندازه قلم یکسانت تکنیک: ... ادامه
8 0 4,449
محفل خوشنویسی
30X45CM
قطعه سطر ترکیبی سالتحریر۱۳۹۳ قلم۸ میلمتر تکنیک :قلم ومرکب(روضه خُلد برین خلوت درویشانست)
14 5 13,723
محفل خوشنویسی
180X180CM
(فروخته شد) این اثر از ۹قطعه ۶۰×۶۰ تشکیل شده است. که هر مربع از پرس ۹قطعه ۲۰×۲... ادامه
17 3 7,296
محفل خوشنویسی
60X60CM
(فروخته شد) این اثر از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ بر روی یک بوم شاسی(غیر قابل رول شدن از ج... ادامه
16 3 7,058
محفل خوشنویسی
60X60CM
(فروخته شد) این اثر از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ بر روی یک بوم شاسی(غیر قابل رول شدن از ج... ادامه
14 2 6,863
محفل خوشنویسی
60X60CM
(فروخته شد) این اثر از پرس ۹قطعه ۲۰×۲۰ بر روی یک بوم شاسی(غیر قابل رول شدن از ج... ادامه
4 0 2,779
محفل خوشنویسی
50X40CM
( محو خیال) ، شمع حیات منی، محو خیال تو ام ، قطعه تزیینی ، مرکب سنتی ، مجموعه شخ... ادامه
3 1 7,596
محفل خوشنویسی
50X35CM
مرکب بر روی کاغذ رنگ شده دارای تذهیب دور کار قطعه بندی و پاسپارتو شکسته نستعل... ادامه
2 0 5,824
محفل خوشنویسی
خط. قطعه نستعلیق جلی. بامرکب قهوه ای اشمینگ روی کاغذ اهار مهره اندازه 35 در 50
3 0 3,507
محفل خوشنویسی
*قطعه ترکیبی نستعلیق،با قلم 7میل مرکب آبی.
Loading