نتایج جست جو "فلورسنت" در سایت 100هنر

#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا ۷۰ در ۵۰
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 7۰
nariman: #تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی بوم ۷۰ در ۵۰
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو یم بوم۵۰ در ۷۰
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
#تکنیک اکرولیک فلورسنت رو ی مقوا3۰ در 3۰
Name= Bad elephant Dimensions = 100*80cm Oilcolor+acrylic+رنگ فلورسنت در چشم(شبر... ادامه
بودا لقبی است که در آیین بودایی به هر کسی که به «روشنی» (بودهی) رسیده باشد اطلاق... ادامه
تابلو نقاشی ترکیب رنگ اکرلیک و فلورسنت زیر نور بلک لایت #ذهنی و تخیلی #ابعاد 90*60
تابلو نقاشی ترکیب رنگ اکرلیک و فلورسنت #ذهنی و تخیلی #ابعاد90*60
تابلو نقاشی ترکیب رنگ اکرلیک و فلورسنت #سایز60*80
تابلونقاشی ترکیبی از رنگ اکرلیک و فلورسنت زیر نور بلک لایت #سایز 60*80
تابلو نقاشی ترکیب رنگ اکرلیک و فلورسنت زیر نور بلک لایت #سایز60*80
تابلو نقاشی ترکیبی از رنگ اکرلیک و فلورسنت #سایز60*80
Loading