5 0 2,750
محفل خوشنویسی
65X53CM
عنوان اثر : کیهان (Cosmos) متریال : فابریانو / تکنیک : شاپان قاب شده به همراه ... ادامه
7 2 9,192
محفل سایر هنر ها
60X60CM
نقش برجسته سفال( لعاب، شیشه و آکرلیک) عنوان: حیات ۱۳۹۷، علی نوروزی
4 3 13,544
محفل نقاشی و گرافیک
#شاهنامه خطی متعلق به عهد تیموری که در بخش آثار نفیس کتابخانه ملی نگهداری میشود ... ادامه
12 3 3,349
محفل نقاشی و گرافیک
قطع ید نقاشی پشت شیشه ۵۰×۵۰
20 0 6,660
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی مقوا ۳۳×۳۳ (فروخته شد) به همراه قاب و شیشه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک احمد شکاری قاب ویترای شاه عباس نقاشی شده روی شیشه سایز پایه ۱.۳*۱.۸ متر  همچنین در سایز های مختلف قابل ارائه می باشد (فروش رفته است) #فروخته_شد
فروخته شد
13 0 25,229
محفل نقاشی و گرافیک
قاب ویترای شاه عباس نقاشی شده روی شیشه سایز پایه ۱.۳*۱.۸ متر همچنین در سایز های... ادامه
7 3 10,195
محفل نقاشی و گرافیک
#شاهنامه خطی متعلق به عهد تیموری که در بخش آثار نفیس کتابخانه ملی نگهداری میشود ... ادامه
18 0 27,251
داستان شک و تردید
احساس پاک دخترانه ات امروز هم سر چهار راه ایستادم با جعبه ی شانسی ! اما باز کنا... ادامه
12 0 5,486
محفل نقاشی و گرافیک
عاشقانه نقاشی پشت شیشه
11 0 8,421
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی پشت شیشه سی درچهل
21 3 7,375
محفل نقاشی و گرافیک
شبهای رستم نقاشی پشت شیشه اندازه۴۰ در ۵۰
13 1 4,511
محفل نقاشی و گرافیک
شمایل نقاشی پشت شیشه ۲۵×۲۵
3 0 7,187
محفل سایر هنر ها
قلب ، ساخته شده از قطعات مختلف سرامیک ، دکمه ، شیشه ، کلید و . . . اندازه کار 40... ادامه
26 1 11,150
محفل خوشنویسی
"ضیافت" اکریلیک روی مقوا ۵۰×۷۰ به همراه قاب و شیشه
20 1 9,333
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
تکنیک آبرنگ ۶۰×۸۰ با قاب و شیشه #حافظیه #watercolor #realism
22 2 9,160
محفل نقاشی و گرافیک
100*70 رنگ و روغن #پنجره , #پرتره, #پشت شیشه بارونی
3 0 5,113
محفل سایر هنر ها
عنوان اثر #کابوس زمان متریال #جوب شیشه فلز #ابعاد ۸۵×۷۵ سانتیمتر
Loading