1. Armin sardari
    Follow
10 2 3,055
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۷۰×۷۰ "موجود"
8 0 572
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم‌ ۱۰۰×۷۰ "Soled"
13 0 3,478
محفل خوشنویسی
130X100CM
اکریلیک روی بوم ۱۰۰×۱۳۰ "موجود"
10 0 3,823
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم گرد به قطر ۷۰ سانتی متر "موجود"
9 0 571
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۸۰×۸۰ "Soled"
11 0 2,903
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۵۰×۷۰ "موجود"
10 0 586
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۱۲۰×۱۵۰ "Soled"
8 0 557
محفل خوشنویسی
اکریلیک‌روی بوم ۸۰×۸۰ "Soled"
9 0 585
محفل خوشنویسی
اکریلیک‌ روی بوم ۱۰۰×۱۵۰ "Soled"
13 0 2,428
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۱۱۰×۹۰ "Soled"
9 0 3,823
محفل خوشنویسی
نقاشیخط/calligraphy Soled
15 1 5,904
محفل خوشنویسی
نقاشیخط/calligraphy 80×80 "Soled"
10 0 3,721
محفل خوشنویسی
نقاشیخط/calligraphy
9 0 3,684
محفل خوشنویسی
نقاشیخط/calligraphy
19 0 5,679
محفل خوشنویسی
نقاشیخط/calligraphy 90×80 "Soled"
16 1 5,478
محفل خوشنویسی
نقاشیخط/calligraphy
12 2 6,479
محفل خوشنویسی
اکرلیک روی بوم دیپ ۵۰×۹۰ "موجود"
15 1 7,054
محفل خوشنویسی
Acrylic on deep canvas 100×100/اکریلیک روی بوم دیپ ۱۰۰×۱۰۰ "موجود"
19 1 18,606
محفل خوشنویسی
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست (مولوی) اکریلیک ... ادامه
24 0 9,365
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم 50×90 (فروخته شد)
26 1 10,147
محفل خوشنویسی
"ضیافت" اکریلیک روی مقوا ۵۰×۷۰ به همراه قاب و شیشه
29 2 10,247
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۱۰۰×۱۰۰ (کار موجود است)
20 0 9,806
محفل خوشنویسی
"وهم" اکریلیک روی بوم ۷۰×۷۰
22 0 9,051
محفل خوشنویسی
"آسو" اکریلیک روی بوم ۸۰×۸۰ (کار موجود است)
24 0 7,512
محفل خوشنویسی
Acrylic and on canvas 60 x 80 / 60 x 80 اکریلیک روی بوم #فروخته_شد
22 0 5,310
محفل خوشنویسی
بدون عنوان
12 0 2,780
محفل خوشنویسی
بدون عنوان
17 1 5,544
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم ۴۰×۴۰ (فروخته شد)
21 0 7,276
محفل خوشنویسی
Armin sardari Acrylic on canvas 60×80 آرمین سرداری اکریلیک روی بوم۶۰×۸۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نگارستان خط
مازیار زند
وحید نکوهمت تک