2 0 3,136
محفل نقاشی و گرافیک
20X35CM
#سرلوحه# چاپ سنگی تکنیک : پرداز متریال: گواش،برگه کتاب چاپ سنگی نام اثر: سرلو... ادامه
3 0 1,622
محفل سایر هنر ها
6X6X6CM
سنگ رودخانه ای تراش خورده، مفتول و پایه بتنی
20 3 21,196
محفل نقاشی و گرافیک
#ژئود_آرت #نقاشی #رزین_اپوکسی ، کار شده بر روی ام دی اف برش خورده به تکنیک برش س... ادامه
7 0 3,444
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 980
محفل نقاشی و گرافیک
22X30CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
4 0 2,515
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
4 0 2,896
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
4 0 2,558
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
4 0 2,538
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
9 0 4,379
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
4 0 2,851
محفل نقاشی و گرافیک
17X21CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 1,010
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
7 0 3,178
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
3 0 1,031
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
3 0 1,027
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
2 0 991
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
2 0 960
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق رنگ و روغن و جوهر بر چاپ سنگی
3 0 2,794
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 2,718
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
2 0 2,698
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
5 0 2,704
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
نام اثر: مرلین-سال خلق اثر 1390- تکنیک: ترکیب #چاپ سنگی با چاپ دیجیتال و رنگ و ر... ادامه
4 0 2,662
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
نام اثر: مرلین-سال خلق اثر 1390- تکنیک: ترکیب #چاپ سنگی با چاپ دیجیتال و رنگ و ر... ادامه
4 0 2,531
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ دیجیتال با چاپ سنگی و رنگ و روغن
3 0 2,420
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ سنگی با دیجیتال و رنگ و روغن
3 0 2,319
محفل نقاشی و گرافیک
17X22CM
تلفیق چاپ سنگی با چاپ دیجیتال و رنگ و روغن
6 0 4,467
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
تابلو:قطارزمان.اورجینال.تکنیک:پرینت روی سنگ.طرح مانند پازل کنارهم چیده میشود.قاب... ادامه
5 0 4,342
محفل نقاشی و گرافیک
120X80CM
تابلو:قطارزمان.اورجینال.تکنیک:پرینت روی سنگ.طرح مانند پازل کنارهم قرارمی گیرد.قا... ادامه
4 0 2,895
محفل نقاشی و گرافیک
120X80CM
تابلو؛گذری برزمان،اورجینال.تکنیک :پرینت روی سنگ.طرح حالت پازل کنارهم چیده میشود،... ادامه
1 0 1,692
محفل سایر هنر ها
90X130CM
مجسمه اسب طلایی وزن سنگین ارتفاع 1.30 سانتیمتر عرض 90 سانتیمتر دو تک... ادامه
3 0 1,376
محفل سایر هنر ها
40 سانتی متر.سنگ چوب فلز
Loading