1. امیر حسین مدنی
    Follow
  2. رشته نقاشی هنرستان شهید آوینی خود آموز حجم برگزاری سه نمایشگاه احجام سنگ و فلز

1 0 312
محفل سایر هنر ها
40 سانتی متر.سنگ چوب فلز
12 3 2,427
محفل سایر هنر ها
چوب و فلز ارتفاع تقریبی 40 سانتیمتر
21 0 8,173
محفل سایر هنر ها
سنگ و فلز.عرض تقریبی 20 س.م ارتفاع 15 س.م
22 3 5,673
محفل سایر هنر ها
شاخه و پوست درخت.ارتفاع25 سانتیمتر.طول 32 سانتیمتر.
21 2 6,932
محفل سایر هنر ها
سنگ.فلز.چوب.ارتفاع 45 سانتی متر.
15 0 6,117
محفل نقاشی و گرافیک
کارها اسمی ندارند به این دلیل که تا حد امکان از حس لحظه استفاده میکنم و معمولا خ... ادامه
19 3 3,947
محفل سایر هنر ها
سنگ و فلز ارتفاع 52 سانتیمتر.
22 2 6,340
محفل سایر هنر ها
سنگ و فلز.ارتفاع 42 س.م عرض 16 س.م
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ناصر دلاور
مریم پورامیدی
سارو