1. امیر حسین مدنی
    Follow
  2. رشته نقاشی هنرستان شهید آوینی خود آموز حجم برگزاری سه نمایشگاه احجام سنگ و فلز

5 0 1,823
محفل سایر هنر ها
40 سانتی متر.سنگ چوب فلز
15 3 3,436
محفل سایر هنر ها
چوب و فلز ارتفاع تقریبی 40 سانتیمتر
25 0 8,902
محفل سایر هنر ها
سنگ و فلز.عرض تقریبی 20 س.م ارتفاع 15 س.م
26 3 6,273
محفل سایر هنر ها
شاخه و پوست درخت.ارتفاع25 سانتیمتر.طول 32 سانتیمتر.
25 2 7,412
محفل سایر هنر ها
سنگ.فلز.چوب.ارتفاع 45 سانتی متر.
16 0 7,134
محفل نقاشی و گرافیک
کارها اسمی ندارند به این دلیل که تا حد امکان از حس لحظه استفاده میکنم و معمولا خ... ادامه
21 3 4,412
محفل سایر هنر ها
سنگ و فلز ارتفاع 52 سانتیمتر.
25 2 6,802
محفل سایر هنر ها
سنگ و فلز.ارتفاع 42 س.م عرض 16 س.م
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرضیه کیان افراز
سعید علیخانی
منا احمدی (lio)