1. امیر حسین مدنی
    Follow
  2. رشته نقاشی هنرستان شهید آوینی خود آموز حجم برگزاری سه نمایشگاه احجام سنگ و فلز

سنگ و فلز.عرض تقریبی 20 س.م ارتفاع 15 س.م
شاخه و پوست درخت.ارتفاع25 سانتیمتر.طول 32 سانتیمتر.
هنر سایر محفل سایر هنر ها امیر حسین مدنی سنگ.فلز.چوب.ارتفاع 45 سانتی متر.
17 2 6,450
1,200,000 تومانخرید اثر
سنگ.فلز.چوب.ارتفاع 45 سانتی متر.
هنر سایر محفل سایر هنر ها امیر حسین مدنی اندازه.50×70
14 0 5,435
3,000,000 تومانخرید اثر
اندازه.50×70
کارها اسمی ندارند به این دلیل که تا حد امکان از حس لحظه استفاده میکنم و معمولا خ... ادامه
سنگ و فلز ارتفاع 52 سانتیمتر.
هنر سایر محفل سایر هنر ها امیر حسین مدنی
18 1 5,906
50,000,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
سنگ و فلز.ارتفاع 42 س.م عرض 16 س.م
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سیده زینب احمدی
Arshiya
Minaoojaghi