1. محمد محمدزاده تیتکانلو
    Follow
  2. نقاش، عکاس و کارگردان. برگزاری چندین نمایشگاه نقاشی و عکس، سبکهای نقاشی: کهن نگاری، اکسپرسیونیست و سقاخانه. مبدع شیوه دیجیتال داگرئوتیپ در عکاسی. ارایه چندین تئوری در هنر تصویر. محقق تاریخ هنر و عکاسی. تالیف مقاله های مختلف هنری. عضو فدراسیون بین المللی عکاسی هنری فیاپ. عضو فدراسیون بین المللی نقاشان فاین آرت. تالیف چندین کتاب و ساخت چندین فیلم بلند هنری در ایران و ارمنستان و ...

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

SanazAfshari
سمیه عطاالهی
حسین اسماعیلی