نقدی بردو آنه : و اما قالب دوم که مسمی به مزوجات گردیده و در نگاه اول یک شعر نو... ادامه
انیمه عاشقانه دو زوج جوان در کنار هم هنگام عکس گرفتن
متن سیاه مشق : منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت... ادامه
Loading