1. صلاح الدین احمد لواسانی
    Follow
  2. صلاح الدین احمد لواسانی : نویسنده ، شاعر ، نقاش تهیه کننده و کارگردان از سال 1347 فعالیت هنری و ادبی خود را آغاز نموده است. با جستجوی نام کامل در گوگل اطلاعات تکمیلی از سوابق هنری و فرهنگی وی در دسترس شما خواهد بود.

2 0 142
محفل شعر و داستان
من آدمم _ از مجموعه من آدمم - صلاح الدین احمد لواسانی و من برخاستم از میان خا... ادامه
1 0 145
محفل شعر و داستان
راز تو _ از مجموعه : من آدمم _ صلاح الدین احمد لواسانی مطمئن باش که من میدانم ... ادامه
2 0 140
محفل شعر و داستان
منم منم آواره ام به کوی تو ای ، نازنین صنم. این است آنچه مانده به جا ، از منم ... ادامه
2 0 152
محفل نقاشی و گرافیک
نام تابلو : queen peng 3head ، نقاشی دیجیتال ، ابعاد :70*70 ، پرینت روی کنواس .... ادامه
2 0 153
محفل نقاشی و گرافیک
نام تابلو : king peng 3head ، نقاشی دیجیتال ، ابعاد :70*70 ، پرینت روی کنواس . ... ادامه
1 0 155
محفل نقاشی و گرافیک
نام تابلو : peng 3 head ، نقاشی دیجیتال ، ابعاد :70*70 ، پرینت روی کنواس . تنها... ادامه
2 0 154
محفل نقاشی و گرافیک
نام تابلو : In peng ، نقاشی دیجیتال ، ابعاد :70*70 ، پرینت روی کنواس . پنگ های ... ادامه
0 0 155
محفل نقاشی و گرافیک
نام تابلو : In peng ، نقاشی دیجیتال ، ابعاد :70*70 ، پرینت روی کنواس . این چهره... ادامه
1 0 171
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : صلاح الدین احمد لواسانی ، نقاشی خط ، نقاشی دیجیتال ، پرینت روی کنواس ، 100*100
5 0 933
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : کلیدسُل ، نقاشی خط ، نقاشی دیجیتال ، پرینت روی کنواس ، 100*100
1 0 168
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : شمعدان ، نقاشی خط ، نقاشی دیجیتال ، پرینت روی کنواس ، 100*100
2 0 173
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : کلید سُل ، نقاشی خط ، نقاشی دیجیتال ، پرینت روی کنواس ، 100*100
4 1 839
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : اٌم ، نقاشی خط ، نقاشی دیجیتال ، پرینت روی کنواس ، 100*100
2 0 173
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : پرگار ، نقاشی خط ، نقاشی دیجیتال ، پرینت روی کنواس ، 100*100
0 0 195
محفل شعر و داستان
مزوجات با کوتاهترین و موجزترین و اثرگذارترین کلمات و تشبیهات، دو مفهوم متضاد را ... ادامه
1 0 7,090
محفل شعر و داستان
نقدی بردو آنه : و اما قالب دوم که مسمی به مزوجات گردیده و در نگاه اول یک شعر نو... ادامه
0 0 197
محفل شعر و داستان
دو آنه به معنی دو گانه -دو پرده - دو گاهه - - دوآنک - زوج ، زوج - مزوجات -دو تای... ادامه
0 0 192
محفل شعر و داستان
دو آنه به معنی دو گانه -دو پرده - دو گاهه - - دوآنک - زوج ، زوج - مزوجات -دو تای... ادامه
0 0 190
محفل شعر و داستان
دو آنه به معنی دو گانه -دو پرده - دو گاهه - - دوآنک - زوج ، زوج - مزوجات -دو تای... ادامه
0 0 192
محفل شعر و داستان
دو آنه به معنی دو گانه -دو پرده - دو گاهه - - دوآنک - زوج ، زوج - مزوجات -دو تای... ادامه
0 0 176
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر هیولای آلپ ، نقاشی دیجیتال ، 100*70 عمودی ، پرینت روی کنواس
1 0 1,380
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : خشونت علیه زنان ، نقاشی دیجیتال ، 100*70 عمودی ، پزینت برروی کنواس
0 0 182
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : اسب ها زیر مهتاب ، نقاشی دیجیتال ، 100*70 عمودی ، پرینت روی کنواس
3 0 1,795
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : یلدای اناری ، نقاشی دیجیتال ، بروی کنواس ، 100*100
1 0 1,257
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : داعش در پالمیرا ، تاریخ خلق اثر : 2016 ، نقاشی دیجیتال ، 140*100، پرین... ادامه
0 0 176
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : و گردابی چنین هایل ، نقاشی دیجیتال ، 140*100 - پرینت برروی کنواس
0 0 179
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : ترامپ ، نقاشی دیجیتال ، ابعاد 100*70 افقی ، پرینت برروی کنواس
1 2 204
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : چشم ، نقاشی خط ، نقاشی دیجیتال ، پرینت روی کنواس ، 100*100
1 0 994
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : خفگی ، نقاشی دیجیتال ، پرینت روی کنواس ، 100*70
0 0 203
محفل نقاشی و گرافیک
نام تابلو جهان موازی - نقاشی دیجیتال - 100*100 - پرینت بروی کنواس
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضا
یاسمن امیری
فرزاد - عرب