نتایج جست جو "بگذار" در سایت 100هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی حسن پور بگذار تا گناهی بکنیم گاهگاهی
#علی_حسن_پور
28 2 4,132
1,500,000 تومانخرید اثر
بگذار تا گناهی بکنیم گاهگاهی #علی_حسن_پور
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی (Hghgallery(Habib Ghanbari بگذار سر به سینه من 
تا بگویمت اندوه چیست 
عشق کدام است 
غم کجاست
اجرا با قلم حدود 1/8 میلی متر
کاغذ اهارمهره دست ساز
پاسپارتو شده 
1399
خوشنویسی حبیب قنبری
4 0 1,140
150,000 تومانخرید اثر
بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست عشق کدام است غم کجاست اجرا با قلم حد... ادامه
#بگذار تا مقابل روی تو بگذریم, دزدیده در شمایل خوب تو بگذریم. #سعدی #شیراز #بودم.... ادامه
سعدی بگذار تا مقابل روی تو بگذریم خط حبیب قنبری اسفند ماه 1397 اجرا بر روی کاغذ ... ادامه
.. خاموش باش,مرغ!دمی بگذار امواج سرگردان شده بر آب کین مردگان خفته مگر روزی فری... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی asghar-bordkhoni #بگذار تا مقابل روی تو بگذریم. سعدی
6 0 3,782
1,200,000 تومانخرید اثر
#بگذار تا مقابل روی تو بگذریم. سعدی
اقلیم رویایم کجا تا بوسه تو هرگز دلیلی نیست الّا بوسه تو طعم عسل دارد اگر شعر تر... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت بگذارید و بگذرید .خوشنویسی روی بوم قاب شده همراه شاسی.
تکنیک :مرکب و گواش روی بوم،ابعاد: 40* 40 سانت.
 #خط_شکسته #سفارش_خوشنویسی #هدیه_هنری #خطاطی_خاطره #مهشید_رعیت
5 0 9,265
300,000 تومانخرید اثر
بگذارید و بگذرید .خوشنویسی روی بوم قاب شده همراه شاسی. تکنیک :مرکب و گواش روی بو... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت بگذارید و بگذرید.
38*38
 تکنیک : مرکب ،گواش و آبرنگ همراه قاب نفیس و شاسی
#بوم #خوشنویسی #نفیس
7 0 4,570
300,000 تومانخرید اثر
بگذارید و بگذرید. 38*38 تکنیک : مرکب ،گواش و آبرنگ همراه قاب نفیس و شاسی #بوم #... ادامه
ما که قرار است پروانه شویم.. بگذارید دنیا تا میخواهد پیله کند!
زیبا ترین حرفت را بگو شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار از آن که بگوین... ادامه
Loading