1. سید محمد اردکانی
    Follow
  2. رزومه ۱۳۹۹ سید محمد سید اردکانی متولد مرداد ماه 1363 تهران Advanced professional :تحصیلات Cavendish london معماری داخلی و دیزاین از C.A:Distinction: با رتبه قبولی هنر طراحی Postgrdute مدرک C.A.Distinction: با رتبه قبولی .پژوهشگر و نویسنده امور دینی و فلسفی محقق امور فلسفی ،هنری وتاریخی دریافت لوح تقدیر از بنیاد پروفسور حسابی تابستان 1396 به علت پژوهش و تحقیقات علمی وفلسفی .پژوهشگر و نویسنده امور دینی و فلسفی محقق امور فلسفی ،هنری وتاریخی کتاب چاب شده:اسلام درون من،ناشر: پازینه... شماره كتابشناسى ملى : ٣٧٥٧٥٣١ نمایشگاه عضو انجمن هنرهای تجسمی ایران 1: نمایشگاه گروهی مهرماه ۱۳۹۴ به نام نقش های زندگی در سعدآباد 2: نمایشگاه انفرادی ( نقش برجسته های فلزی) با نام درگاه بهشت بهمن ۱۳۹۶ در نگارخانه چهار (گالری چهار) 3: نمایشگاه گروهی برای کودکان کار اسفند ماه 1396 در هم کانسب استور 4:نمایشگاه گروهی که توسط سازمان میراث فرهنگی ایران انتخاب شد و در نمایشگاه بین المللی ایران با نام خانه ایرانی در سالن تخصصی میراث فرهنگی ایران برگزار شد در اسفند ماه ۱۳۹۶ ۵:نمایشگاه گروهی در گالری پریس با نام هنر برای هنر واقع ( پاسداران تهران) ۱۳۹۶ ۶:نمایشگاه گروهی در گالری مریم آهی با رویگرد هنر شرق در فرانسه ( پاریس)۱۳۹۷ ۷: نمایشگاه انفرادی معاد در گالری چهار در آبان ۱۳۹۷ ۸: حضور ۳ اثر در جشنواره فجر( چهارسوی هنر) ۱۳۹۷ ۹: راه یافتن یک اثر به مرحله نهایی نمایشگاه سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر واقع در فرهنگستان هنر

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

احد قاضی
نسرین حبیبی
سید علی ریحانی شرق