1. سید محمد اردکانی
    Follow
  2. رزومه ۱۳۹۹ سید محمد سید اردکانی متولد مرداد ماه 1363 تهران Advanced professional :تحصیلات Cavendish london معماری داخلی و دیزاین از C.A:Distinction: با رتبه قبولی هنر طراحی Postgrdute مدرک C.A.Distinction: با رتبه قبولی .پژوهشگر و نویسنده امور دینی و فلسفی محقق امور فلسفی ،هنری وتاریخی دریافت لوح تقدیر از بنیاد پروفسور حسابی تابستان 1396 به علت پژوهش و تحقیقات علمی وفلسفی .پژوهشگر و نویسنده امور دینی و فلسفی محقق امور فلسفی ،هنری وتاریخی کتاب چاب شده:اسلام درون من،ناشر: پازینه... شماره كتابشناسى ملى : ٣٧٥٧٥٣١ نمایشگاه عضو انجمن هنرهای تجسمی ایران 1: نمایشگاه گروهی مهرماه ۱۳۹۴ به نام نقش های زندگی در سعدآباد 2: نمایشگاه انفرادی ( نقش برجسته های فلزی) با نام درگاه بهشت بهمن ۱۳۹۶ در نگارخانه چهار (گالری چهار) 3: نمایشگاه گروهی برای کودکان کار اسفند ماه 1396 در هم کانسب استور 4:نمایشگاه گروهی که توسط سازمان میراث فرهنگی ایران انتخاب شد و در نمایشگاه بین المللی ایران با نام خانه ایرانی در سالن تخصصی میراث فرهنگی ایران برگزار شد در اسفند ماه ۱۳۹۶ ۵:نمایشگاه گروهی در گالری پریس با نام هنر برای هنر واقع ( پاسداران تهران) ۱۳۹۶ ۶:نمایشگاه گروهی در گالری مریم آهی با رویگرد هنر شرق در فرانسه ( پاریس)۱۳۹۷ ۷: نمایشگاه انفرادی معاد در گالری چهار در آبان ۱۳۹۷ ۸: حضور ۳ اثر در جشنواره فجر( چهارسوی هنر) ۱۳۹۷ ۹: راه یافتن یک اثر به مرحله نهایی نمایشگاه سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر واقع در فرهنگستان هنر

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فرهاد_هیوا
بابک احمدی
مجید مهجور