تابلو رنگ و روغن برجسته*بوم دیپ*سایز 100*60
مواد: اکرلیک روی بوم ابعاد:40*30
رنگ و روغن روی بوم سایز 70*50
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
0 0 1,013
4,000,000 تومانخرید اثر
اکریلیک روی بوم ۱۲۰x۷۰ سانتیمتر
#پرواز_اسب. نقاشی رنگ روغن روی بوم. سایز ۹۰ در ۱۰۰ سانتی متر
تابلو ۳۰*۳۰ آبستره. اکریلیک روی بوم.
بدون عنوان اندازه ۱۵۰ در ۱۲۰ سانتی متر ترکیب مواد روی بوم
60*40 اکریلیک روی بوم
#ایده سایز۵۰×۷۰ رنگ روغن روی بوم
متریال:رنگ‌روغن سایز:۵۰×۷۰ +ایده کار به روی بوم
تصویر التون جانز .اکریلیک روی بوم ابعاد cm ۳۰*۴۰
رنگ و روغن روی بوم 80×60 کپی کار استاد ویدا جیلانچی
رنگ و روغن روی بوم 80×80 کپی کار استاد محسنی کرمانشاهی
رنگ و روغن روی بوم 80×60 کار کپی
رنگ و روغن روی بوم- کپی کار استاد ویدا جیلانچی
رنگ و روغن روی بوم- کپی از کار استاد محسنی کرمانشاهی
موضوع #پرتره سبک #انتزاعی تکنیک #رنگ روغن #بوم ابعاد #30.50
اکریلیک روی بوم 30.40 اثر ارائه شده در نمایشگاه گروهی بانوی سپید - گالری زرنا
پایان و تولد رنگ روغن روی بوم 100*110
نام اثر : پرنده رفتنی است رنگ روغن روی بوم 140*100
نام اثر : عدالت رنگ روغن روی بوم 120*100
تکنیک : رنگ روغن روی بوم اندازه :180*80
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
6 1 2,327
4,000,000 تومانخرید اثر
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم ابعاد ۱۵۰x۱۵۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
2 1 689
3,000,000 تومانخرید اثر
اثر برجسته نقاشی خط اکریلیک روی بوم ابعاد ۷۰x۷۰ سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی بهزادی ترکیب مواد اکریلیک روی بوم  ۹۰x۴۰ سانتیمتر
2 0 325
2,000,000 تومانخرید اثر
ترکیب مواد اکریلیک روی بوم ۹۰x۴۰ سانتیمتر
کوچ 2 - رنگ و روغن - 70 * 50 - کاربا کاردک روی بوم
تراموا -2 - رنگ و روغن - 60 * 40 - کار با کاردک روی بوم
#رئال اکریلیک روی بوم 50*70 بدون قاب
Loading