اثر نفیسه عمران در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156778

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک نفیسه عمران نام هنرمند: نفیسه عمران
نام اثر: خوک ها
رنگ روغن روی بوم، ۱۲۰.۱۵۰ سانتی متر، ۱۳۹۷
20 1 42,109
26,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
120X150CM
نام هنرمند: نفیسه عمران نام اثر: خوک ها رنگ روغن روی بوم، ۱۲۰.۱۵۰ سانتی متر، ۱۳۹۷

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

کیوان خوش سیر
خیلی خوبه
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیرحسین بوژآبادی
سمانه جعفری
شعله ریسمانچیان