9 0 14,069
محفل نقاشی و گرافیک
35X35CM
نام اثر:عبدالله بری و بحری برگرفته از کتاب هزارویک شب در 6 تصویر تصویر اول ... ادامه
9 0 13,332
محفل نقاشی و گرافیک
35X35CM
نام اثر:عبدالله بری و بحری برگرفته از کتاب هزارویک شب در 6 تصویر تصویر دوم ... ادامه
22 0 7,587
محفل خوشنویسی
(فروخته شد) (در بحر محیط غرقه گشتیم) ابعاد اثر بدون پاسپارتو: ۱۰×۲۳ (قلم ۱۵ میلیمتری)
28 0 23,093
اشعار حافظ
حافظ:برلب بحرفنا منتظریم ای ساقی ابعاد، 30 *100
25 0 11,100
محفل خوشنویسی
فضاسازی با تعدادی از کلمات یک بیت شعر خواجه حافظ شیرازی:بحریست بحر عشق که هیچش... ادامه
3 0 2,616
محفل خوشنویسی
سیاه مشق: بحرعشق بحریست که هیچش کناره نیست
5 0 8,002
محفل شعر و داستان
گر چه افکندی بر زمینم و میشوم خاک ، می روید بحر مستی از تنم بوتۀ تاک می... ادامه
1 0 1,707
محفل خوشنویسی
50X80CM
#قطره #تویی #بحر #تویی #لطف #تویی #قهر #تویی. #مولانا #رنگ آکرلیک #پارچه بوم#نست... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی منیره حسینی بحری نام هنرمند:منیره حسینی بحری
#فروخته_شد
فروخته شد
9 0 6,290
محفل خوشنویسی
40X60CM
نام هنرمند:منیره حسینی بحری #فروخته_شد
8 0 5,444
محفل خوشنویسی
60X40CM
نام هنرمند:منیره حسینی بحری
2 0 1,805
محفل خوشنویسی
80X120CM
شعر تابلو:نور تویی سور تویی دولت منصور تویی قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر توی... ادامه
5 0 2,552
محفل خوشنویسی
120X90CM
به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار که بر و بحر فراخست و آدمی بسیار گرت هزار... ادامه
0 0 1,244
محفل خوشنویسی
15X30CM
بحر را گنجانده ام در کوزه!
3 0 1,325
محفل خوشنویسی
45X60CM
اکرولیک برروی بوم منیره حسینی بحری تمام کارها همراه قاب ارسال میشود
3 0 1,295
محفل خوشنویسی
50X70CM
تکنیک:اکرولیک برروی بوم هنرمند:منیره حسینی بحری
1 0 600
محفل خوشنویسی
50X70CM
منیره حسینی بحری تمام کارها همراه قاب ارسال میشود.
15 1 6,823
محفل گویندگی
دکلمه حامد عقیلی - من اتفاقی رو به بحرانم، نگفتم؟ سروده ای زیبا از آقای میلاد نجفی
Loading