1 0 290
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
رنگ روغن با قاب #۶۰*۸۰ #ارزو زندی کریمخانی#
1 0 288
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
رنگ روغن با قاب #ارزو زندی کریمخانی #۶۰*۸۰#
1 0 276
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
رنگ روغن با قاب #ارزو زندی کریمخانی #۶۰*۸۰#
22 1 21,848
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر خلائ تکنیک کاری من توی این تابلو تلفیق کلاژ نقاشی هستش با استفاده از بری... ادامه
12 0 7,979
محفل عکاسی
75X75CM
نام اثر "Floating Wishes”(ارزوهای معلق). عکس و بسبک سورئال می باشد. اندازه ٧٥X٧٥... ادامه
13 0 4,308
محفل خوشنویسی
چه ارزوی محالیست زیستن با تو
Loading