نتایج جست جو "آبرنگ" در سایت 100هنر

گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
هنر نقاشی و گرافیک گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
بازدید آثار (22)
#پرنده #عقاب #کلاژ #مقوا_رنگی #آبرنگ 42 در 30 سانتیمتر برگرفته از کار هنرمند کان... ادامه
آبرنگ 35*35 همراه با قاب
آبرنگ زمینه اکرولیک سایز ۱۰۰.۸۰
٥٠*٥٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٥٠*٥٠آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٥٠*٥٠آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٥٠*٥٠آبرنگ و اکریلیک روی مقوا
٧٠*٧٠کلاژ و آبرنگ روی مقوا
٧٠*٧٠آبرنگ و کلاژ روی مقوا
١٠٠*٧٠ کلاژ و آبرنگ روی مقوا
٥٠*٧٠آبرنگ روی مقوا
٥٠*٧٠آبرنگ روی مقوا
٧٠*٨٠کلاژ و آبرنگ روی مقوا
٩٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٥٠*٥٠کلاژ و آبرنگ روی مقوا
١٠٠*٧٠کلاژ و آبرنگ روی مقوا
٧٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٧٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٧٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٥٠*٥٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
٧٠*٧٠ کلاژ و آبرنگ روی مقوا
٥٠*٧٠ آبرنگ روی مقوا
١٠٠*٧٠ آبرنگ و کلاژ روی مقوا
آبرنگ . ۳۰×۴۰ #پاییز - جنگل سپیدار
Loading