نتایج جست جو "هنرمدرن" در سایت 100هنر

13 4 43,902
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن: سرکویت به همه ملک جهان نفروشم سال خلق: ۱۴۰۰ ترکیب مواد روی بوم #رامین... ادامه
11 2 11,265
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
عنوان اثر:زیر پوست شهر ۸۰.۸۰ هنرمدرن سبک اکسپرسیونیسم اکریلیک روی بوم
4 0 5,529
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان. سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
3 0 3,209
محفل نقاشی و گرافیک
60X40CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، کار 2 لت می باشد. سحر ... ادامه
2 0 2,982
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
3 0 2,824
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
4 0 2,663
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
4 0 2,597
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
2 0 2,487
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
نقاشی روی بوم، درخت،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا #... ادامه
3 0 2,378
محفل نقاشی و گرافیک
30X60CM
نقاشی روی بوم، درخت،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا... ادامه
1 0 447
محفل نقاشی و گرافیک
160X80CM
نقاشی روی بوم، درختان،1402، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، کار 2 لت می باشد. سحر ... ادامه
1 0 415
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نقاشی روی بوم، درختان،1402، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، کار 2 لت می باشد. سحر ... ادامه
4 0 3,537
محفل نقاشی و گرافیک
15X22CM
#پرتره #رنگ_روغن روی مقوا #هنرمدرن سال خلق اثر تابستان 99 اثر حافظ بینش
0 0 10,998
محفل نقاشی و گرافیک
#گل/نقاش: #helias_art/پایه تابلو:چوب ام دی اف/تکنیک: اکریلیک/ترکیب مواد(نقش برجس... ادامه
Loading