هنر سایر محفل سایر هنر ها 100honar هنرمند: حامد رشتیان / نام اثر: روزمرگی   #فروخته_شد
فروخته شد
11 1 12,182
محفل سایر هنر ها
120X50X50CM
هنرمند: حامد رشتیان / نام اثر: روزمرگی #فروخته_شد
13 3 40,353
محفل سایر هنر ها
23X37X23CM
Title: #thrilled to bits Unshielded desire series. Dimentions: 23x37x23 cm #b... ادامه
11 1 98,900
محفل نقاشی و گرافیک
ارنست کاسیررErnst Cassirer می گوید:(هر گاه مورد محسوس در بردارنده ی لایه های تو ... ادامه
9 0 97,204
محفل نقاشی و گرافیک
ارنست کاسیررErnst Cassirer می گوید:(هر گاه مورد محسوس در بردارنده ی لایه های تو ... ادامه
8 0 95,463
محفل نقاشی و گرافیک
ارنست کاسیررErnst Cassirer می گوید:(هر گاه مورد محسوس در بردارنده ی لایه های تو ... ادامه
15 0 94,751
محفل نقاشی و گرافیک
ارنست کاسیررErnst Cassirer می گوید:(هر گاه مورد محسوس در بردارنده ی لایه های تو ... ادامه
21 0 93,883
محفل نقاشی و گرافیک
ارنست کاسیررErnst Cassirer می گوید:(هر گاه مورد محسوس در بردارنده ی لایه های تو ... ادامه
13 0 8,516
محفل نقاشی و گرافیک
30X38CM
#نقاشی_دیجیتال / تاریخ خلق : آذر ۱۳۹۹ / نام اثر : مرگ رشد / محمدعلی سلیمانی
12 0 9,714
محفل نقاشی و گرافیک
21X31CM
از مجموعه (مرگ واژگان) - ابعاد 21*30 - جوهر روی کاغذ گلاسه
36 2 22,181
محفل خوشنویسی
30X20CM
(فروخته شد) (شکاریم یکسر همه پیش مرگ سر زیر تاج و سر زیر ترک) (فردوسی) ۴۶×۶۳... ادامه
6 2 15,315
نقاشی بیان خویشتن
تکنیک رنگ و روغن ابعاد50/70 مرگ
20 0 28,764
اشعار حافظ
اثر:میوه باغ ( عمرگرانمایه) - خوشنویسی:آریا ( حسن رضا) قلاعی / نستعلیق سطری و س... ادامه
24 3 10,734
محفل عکاسی
ماهی ها هم از مرگ میترسند #ماهی #عید
6 0 5,406
محفل عکاسی
استمرار روزه مرگی در ساعت ایست
10 1 4,224
محفل عکاسی
#تولد و #مرگ جزئی از زندگی هستند. بکوشیم تا وقتی زنده ایم نمیریم.
38 2 29,761
محفل عکاسی
تو نمی میری همچون پرچمی که سربازان بسیاری در آن شلیک کرده باشند هرشب به هنگام با... ادامه
27 2 13,855
محفل نقاشی و گرافیک
مرغ ملکوت نماد انسانیست که در آرمان و هدف والای آزادی خواهی و رهاشدن از روزمرگی ... ادامه
21 0 9,125
محفل نقاشی و گرافیک
20X33CM
نگارگری با موضوع روزمرگی بندرخت....تکنیک:گواش...روی مقوا
6 0 7,003
محفل عکاسی
مرگ/کاغذی که نمی نوشت/نگاره و سروده از:مصطفی مجیدی
16 0 15,775
محفل عکاسی
.. نشست تو ماشین,دستاش میلرزید,بخاری رو روشن کردم.. گفت: ماشینت بوی دریا میده!... ادامه
7 0 7,756
محفل عکاسی
در جهانی که کودکانش با درختان دوستی نکرده باشند بی شک مرگ زندگی میکند...!
6 0 4,486
محفل سایر هنر ها
قسمتی ازتراش سنگ مرمرگوشه سنگ
Loading