نتایج جست جو "مدادرنگی" در سایت 100هنر

نام اثر:مُرغانه تکنیک :مدادرنگی و راپید..... مسئله اینست!!! اول مرغ بود ی... ادامه
#رز #roses نقاشی با تکنیک مدادرنگی در ابعاد A3
ابعاد اثر ۴۹در۶۱ چاپ ترافارد / اکولین /کلاژ/مدادرنگی
تکنیک:مدادرنگی و راپید ابعاد :a3
تکنیک :مدادرنگی ابعاد:a3
تذهیب نقاشی تابلو گل و مرغ ترکیب مداد رنگی و گواش ابعادA3 #تذهیب #نقاشی #مدادرنگی#
سایز ۳۵×۲۵.تکنیک:آبرنگ مدادرنگی و خودکار روی مقوا
#تصویر سازی واژه بهشت مادر #تکنیک :گواش و مدادرنگی
سایز 35×26 تکنیک : خودکار و مدادرنگی روی مقوا
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومدادرنگی) 13.18 سانتیمتر
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومدادرنگی) زن درباغچه.....13.18 سانتیمتر
سمانه رمضانی مونوپرینت(آب مرکب،مدادرنگی،روان نویس) 13.18 سانتیمتر
سایز ۳۵ × ۲۵ تکنیک : روانویس و مدادرنگی روی مقوا
سایزA4 تکنیک : خودکار و مدادرنگی روی کاغذ
52×35 تکنیک:روانویس و مدادرنگی روی مقوا
سایز ۲۵×۱۷ تکنیک :مدادرنگی و روانویس
نام اثر :مهربانو تکنیک :مدادرنگی #تصویر_سازی
بدون_عنوان ( #مدادرنگی ) ۵۵ × ۴۵
اثر هنری با تکنیک مدادرنگی در اندازه ۵۰ در ۷۰
#بخشی از گل من .# تکنیک گواش مدادرنگی آبرنگ
نقاشی با مداد رنگی #مدادرنگی # گل 80*60
نقاشی با مدادرنگی در ابعاد 50*65
Loading