1. فاطمه
    Follow
  2. * نمایشگاه گروهی نقاشی بهار ایرانی در نگارخانه تار و پود شیراز * نمایشگاه گروهی طبیعت بی‌جان در گالری فردا تهران * نمایشگاه گروهی در نگارخانه اریک تهران * نمایشگاه گروهی نیلوفرانه در نگارخانه مولائیان بابل * نمایشگاه نقاشی آثار کوچک در نگارخانه مولائیان بابل * نمایشگاه هنرمندان نقاش در گالری سی سی قائمشهر * نمایشگاه جمعی نقاشی در نگارخانه مولائیان بابل * نمایشگاه موتیف در آثار نقاشان مازندران در نگارخانه مولائیان بابل * نمایشگاه نقاشی چهار فصل در نگارخانه مولائیان بابل

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Ml
طناز پریشان زاده
Sargol-khd