نتایج جست جو "ابرنگ" در سایت 100هنر

5 0 5,822
محفل نقاشی و گرافیک
58X41CM
ابرنگ 1399 محمد فوزی زاده
74 6 80,846
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
تابلو #تذهیب و گل و مرغ ابعاد با پاسپارتو 60*80 قطعه ها برجسته هستند متریال... ادامه
19 0 6,245
محفل نقاشی و گرافیک
٧٠*٧٠،ابرنگ و اکریلیک روی مقوا
18 0 7,012
محفل نقاشی و گرافیک
٥٠*٧٠،ابرنگ و اکریلیک روی مقوا
19 2 12,947
محفل نقاشی و گرافیک
14X25CM
نقاشی قاجار 1399 گواش،ابرنگ،ورق طلا
17 4 6,485
محفل نقاشی و گرافیک
بانوی مقدس ۳۰*۳۰ ابرنگ-اکریلیک
13 1 16,323
محفل نقاشی و گرافیک
تذهیب شمسه تکنیک ابرنگ گواش روی مقوا ابعاد۳۰×۳۰
32 3 17,404
محفل نقاشی و گرافیک
35X50CM
گواش و ابرنگ روی ماکت هلندی ابعاد با پاسپارتو 55*45
22 0 11,406
محفل نقاشی و گرافیک
30X50CM
ترنج ابعاد:50*30 سانتی متر گواش،طلا،ابرنگ پاسپارتو شده
18 0 10,437
محفل نقاشی و گرافیک
#عمارت بهنام از بناهای زیبای تبریز اواخر دوره زندیه از مجموعه اثر ایران من # ابرنگ
24 2 8,874
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر:فین کاشان از مجموعه ایران من تکنیک: #ابرنگ ابعاد:۲۵×۳۵
19 0 7,693
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر:گذر تکنیک #ابرنگ ابعاد:۳۷×۵۳
20 3 23,976
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان: تهوع فلسفی —————- تصویر سازی از واکنش در برابر توکسیکدنرون رادیکنز (یه ... ادامه
23 1 7,915
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر:سردر کتابخانه ملی کرمان تکنیک #ابرنگ ابعاد۲۸×۳۸
28 4 6,475
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک ابرنگ،سایز ۲۵*۳۵
17 3 6,757
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی ابرنگ ابعاد ۳۰در ۴۰
14 0 21,266
محفل نقاشی و گرافیک
#تصویرسازی ابعاد ۲۰*۳۰ تکنیک ترکیبی مدادرنگی و ابرنگ
14 1 9,714
محفل نقاشی و گرافیک
مینیاتور.ابرنگ و گواش.22×30
13 0 5,518
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک ابرنگ ومداد و روان نویس ابعاد ٢٥*٢٥
20 0 13,342
محفل نقاشی و گرافیک
سیمرغ طلاکوب ابرنگ و گواش
26 2 9,236
محفل نقاشی و گرافیک
مینیاتور ابعاد 30*40 تکنیک ابرنگ و گواش
22 0 13,072
محفل نقاشی و گرافیک
مطالعه بر اثر اشراق استاد فرشچیان سایز 100*70 تکنیک گواش ابرنگ طلاکوب شده
Loading