1. پروین حسین زاده تبریزى
    Follow
3 0 1,488
محفل نقاشی و گرافیک
80X120X8CM
اكرليك . انتزاعى عنوان : رقص در فلق ١٣٩٩ ، پروين حسين زاده تبريزى
2 0 1,192
محفل نقاشی و گرافیک
120X80X8CM
اكرليك . ١٣٩٩ . انتزاعى عنوان : غرفه سرخ . پروين حسين زاده تبريزى
10 1 1,930
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . میکس مدیا . ١٠٠&١٠٠ . انتزاعى
7 0 1,697
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . ابرنگ . انتزاعى . طبیعت بى جان
6 0 2,010
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . میکس مدیا . انتزاعى . ١٢٠&٨٠
30 1 13,745
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . پست مدرن . ١٠٠ & ١٠٠|گل و مرغ ایرانى از مجموعه . خیال . نمایشگ... ادامه
7 0 2,901
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . میکس مدیا . مدرن از مجموعه سفر عشق . نمایشگاه انفرادى . گالرى فام ... ادامه
6 0 2,268
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . میکس مدیا . نمایشگاه انفرادى . گالرى فام . لندن 2020
7 1 2,868
محفل نقاشی و گرافیک
مدرن . انتزاعى . میکس مدیا . 100&100 اکرلیک . از محموعه سفر عشق . نمایشگاه انفرا... ادامه
4 0 3,203
محفل نقاشی و گرافیک
#مدرن ، #اکرلیک . #انتزاعى . #میکس مدیا از .مجموعه سفر عشق . 150&100 نمایشگاه ا... ادامه
4 1 2,702
محفل نقاشی و گرافیک
مدرن . انتزاعى . اکرلیک . میکس مدیا . 100&100 . از مجموعه سفر عشق . نمایشگاه ا... ادامه
5 0 2,610
محفل نقاشی و گرافیک
انتزاعى . مدرن .میکس مدیا . اکرلیک . از مجموعه سفر عشق . نمایشگاه انفرادى... ادامه
14 1 4,877
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . ١٠٠&١٠٠ . مینیاتور ایرانى
14 0 3,165
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک ١٢٠&٨٠ . چوگان ایرانى
14 1 9,244
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد . اکرلیک . گل و مرغ ایرانى .100&100. نمایشگاه انفرادى . گالرى پوس... ادامه
14 0 3,453
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . پست مدرن . چوگان ایرانى120&80
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رویابیژنی
mahnam barzin
mohsen etemadifar