1. پروین حسین زاده تبریزى
    Follow
10 1 1,428
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . میکس مدیا . ١٠٠&١٠٠ . انتزاعى
6 0 980
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . ابرنگ . انتزاعى . طبیعت بى جان
6 0 1,542
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . میکس مدیا . انتزاعى . ١٢٠&٨٠
29 1 12,038
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . پست مدرن . ١٠٠ & ١٠٠|گل و مرغ ایرانى از مجموعه . خیال . نمایشگ... ادامه
6 0 2,379
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . میکس مدیا . مدرن از مجموعه سفر عشق . نمایشگاه انفرادى . گالرى فام ... ادامه
5 0 1,881
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . میکس مدیا . نمایشگاه انفرادى . گالرى فام . لندن 2020
6 1 2,248
محفل نقاشی و گرافیک
مدرن . انتزاعى . میکس مدیا . 100&100 اکرلیک . از محموعه سفر عشق . نمایشگاه انفرا... ادامه
4 0 2,411
محفل نقاشی و گرافیک
#مدرن ، #اکرلیک . #انتزاعى . #میکس مدیا از .مجموعه سفر عشق . 150&100 نمایشگاه ا... ادامه
4 1 2,092
محفل نقاشی و گرافیک
مدرن . انتزاعى . اکرلیک . میکس مدیا . 100&100 . از مجموعه سفر عشق . نمایشگاه ا... ادامه
5 0 2,006
محفل نقاشی و گرافیک
انتزاعى . مدرن .میکس مدیا . اکرلیک . از مجموعه سفر عشق . نمایشگاه انفرادى... ادامه
13 1 4,395
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . ١٠٠&١٠٠ . مینیاتور ایرانى
13 0 2,678
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک ١٢٠&٨٠ . چوگان ایرانى
14 1 8,447
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد . اکرلیک . گل و مرغ ایرانى .100&100. نمایشگاه انفرادى . گالرى پوس... ادامه
14 0 2,798
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک . پست مدرن . چوگان ایرانى120&80
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Sepide_sadr
سید مهدی موسوی نیا
حسین فرد