1. مونا فرخی
    Follow
  2. تحصیلات: ١٣٧٩ دیپلم نقاشی از هنرستان فنی و حرفه اي بعثت گرگان ١٣٨١ کاردانی نقاشی از دانشکده فنی و حرفه اي دختران قدسیه ساري نمایشگاه انفرادي: ١٣٩٧ تالار فخر الدین اسعد گرگانی / گرگان نمایشگاه گروهی: ١٣٨٠ حوزه هنري سوره/ساري . ١٣٩٧ گالري برج ميلاد با همكاري پگانا آرت و نيو آرت ايتاليا/تهران . ١٣٩٨ گالري آس /تهران . ١٣٩٨ گالري كاپري/گرگان ١٣٨١ برگزیده مسابقات سراسري دانشکده هاي هنر/شهریار ١٣٩٧ عضوانجمن هنرهاي تجسمی استان گلستان/گرگان

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی خلیفاوی
هنگامه چنگیزی
سید محمد اردکانی