اثر محمد جعفری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/170360

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد جعفری اشعار حافظ  کاغذ آهار مهره استویی و تذهیب سرکار خانم زارعی به احساب پاسپارتو 65سانت در 45 سانت
4 1 3,237
محفل خوشنویسی
65X45CM
اشعار حافظ کاغذ آهار مهره استویی و تذهیب سرکار خانم زارعی به احساب پاسپارتو 65سانت در 45 سانت

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

سحر حسنلو
👏🏻👏🏻👏🏻
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد ملک
حسین رستمی
Farshad Heidari