1. محمد جعفری
    Follow
  2. محمد جعفری شروع خوشنویسی از سال 1364 استادان: استاد منصور معالی-استاد فتحعلی واشقانی فراهانی- استاد اسرافیل شیرچی- استاد مهدی فلاح - استاد یادگار خیام اخذ مدرک فوق ممتاز سال97 هنرجوی دوره استادی انجمن خوشنویسان

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فریدون برومند
مرجان میرخاتمی
Koorosh mobasheri rad