1. سمیرا محبی
    Follow
  2. خوشنویس(کالیگرافر)

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سمیرا محبی سایز ۷۰*۷۰
چشم نظر 
روی بوم
10 1 2,970
محفل خوشنویسی
سایز ۷۰*۷۰ چشم نظر روی بوم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سمیرا محبی سه لت هر لت ۳۰*۷۰
روی بوم 
اکرولیک و ورق مس
محفل خوشنویسی
سه لت هر لت ۳۰*۷۰ روی بوم اکرولیک و ورق مس
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سمیرا محبی متریال اکرولیک و اکولین و ورق طلا
روی بوم
10 0 3,220
محفل خوشنویسی
متریال اکرولیک و اکولین و ورق طلا روی بوم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سمیرا محبی ابعاد ۷۰*۵۰
ترکیب بندی حروف 
بوم و مرکب
6 1 1,091
محفل خوشنویسی
ابعاد ۷۰*۵۰ ترکیب بندی حروف بوم و مرکب
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک سمیرا محبی #پوستر منتخب حمایت از حیوانات
11 0 3,370
محفل نقاشی و گرافیک
#پوستر منتخب حمایت از حیوانات
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد پرورده
مجیدمرادی
sepid