1. مسعود عظیمی
    Follow
  2. خوشنویس- فوق ممتاز نستعلیق، مسلط به خطوط نستعلیق و شکسته نستعلیق

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضا کیائی
صادق شیخ ممو
م- زارع