1. مسعود عظیمی
    Follow
  2. خوشنویس- فوق ممتاز نستعلیق، مسلط به خطوط نستعلیق و شکسته نستعلیق

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رضا مقدم
محمدتقی محرم زاد قوام
مرضیه رزاقی