1. سوگند برهون
    Follow
  2. برگزاري يك نمايشگاه انفرادي حضور در دو نمايشگاه گروهي عضويت در سايت انجمن هنرمندان نقاش ايران شركت هر ساله در برنامه هاي فرهنگي هنري و...

ابعاد ٢٥*٣٢ متریال:گواش و راپید #راپیدگرافى
تکنیک خط در ابعاد ٢٥*٣٣ متریال: گواش و مدادسیاه
تکنیک کار با خودکار
عشق و وابستگی مادر به فرزندش
تصویری از زنان قاجار
#راپید_گرافی یک زن سرخ پوست ابعاد ٣٥x٤٠
اندازه اثر در کادر ٥٠x٣٥
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

SamArt
Sroah
طاهره رحیمی