1. سوگند برهون
    Follow
  2. برگزاري يك نمايشگاه انفرادي حضور در دو نمايشگاه گروهي عضويت در سايت انجمن هنرمندان نقاش ايران شركت هر ساله در برنامه هاي فرهنگي هنري و...

10 2 11,392
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد ٢٥*٣٢ متریال:گواش و راپید #راپیدگرافى
12 1 2,958
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک خط در ابعاد ٢٥*٣٣ متریال: گواش و مدادسیاه
8 2 2,134
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک کار با خودکار
9 0 4,757
محفل نقاشی و گرافیک
عشق و وابستگی مادر به فرزندش
5 0 2,616
محفل نقاشی و گرافیک
تصویری از زنان قاجار
17 0 3,564
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه اثر در کادر ٥٠x٣٥
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شهرزاد فرازی
الهام نیک روش
mona