3 0 5,115
محفل نقاشی و گرافیک
31X61CM
Lord Ganesha in Hindu mythology is considered as the remover of obstacles. This... ادامه
1 0 242
محفل خوشنویسی
25X25CM
خداوندا مرا آن ده که آن به God give me the best
57 2 11,144
محفل نقاشی و گرافیک
خدا، هو ،الله، God ،رب... خدا در همه ی ادیان یکی است... خدای حقیقی درسیرت انسان ... ادامه
6 2 2,261
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
God is a woman یه ورژن متفاوت از اثر آفرینش انسان میکل آنژ. ۲۷ساعت ،۳۳۸ترک آهن... ادامه
10 2 2,581
محفل نقاشی و گرافیک
فروخته شد God 45 * 45 cm (اثر دارای قاب سفید میباشد) ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم
7 0 2,756
محفل نقاشی و گرافیک
Transparent goddess ۲۵×۲۰ تکنیک #گواش کار شاسی شده است
Loading