1. فرشته منیرفرزانه
    Follow
  2. کارشناس ارشد ارتباط تصویری مدرس دانشگاه مدرس درمجتمع آموزشی هاشمیه مدرس در موسسه های آموزشی سما نویسنده کتاب کاربرد گرافیک در طراحی لوحه های اموزشی دوره اول مبتنی براصول شرطی سازی تدریس دروس تخصصی گرافیک

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد جاهد
نارنج خوبانی
بیژن شفیقی شهری