19 5 13,401
محفل خوشنویسی
25X35CM
(فروخته شد) دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم... ... ادامه
19 0 8,599
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
🖼فروخته شد🖼 ابعاد:۳۵*۵۵ تکنیک:آبرنگ قیمت با قاب و پاسپارتو
22 3 10,269
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
🖼فروخته شد🖼 کلیسای سنت مارک ابعاد: ۳۵*۵۵ #آبرنگ قیمت با قاب و پاسپارتو
15 0 5,413
محفل نقاشی و گرافیک
چاپ دستی ابعاد ۳۵در۵۵ سانت
48 4 19,877
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
نام اثر: #برکه تکنیک: #آبرنگ ابعاد نقاشی :# ۵۵*۳۵ حدود ۲۰-۲۵سانتی متر بابت قا... ادامه
4 0 2,799
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
ابعاد بدون قاب و پاسپارتو: ۳۵*۵۵ تکنیک :آبرنگ همراه قاب و پاسپارتو به فروش میر... ادامه
13 0 3,404
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
ابعاد بدون قاب و پاسپارتو: ۳۵*۵۵ تکنیک :آبرنگ همراه قاب و پاسپارتو به فروش میر... ادامه
8 0 2,671
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
ابعاد بدون قاب:۳۵*۵۵ تکنیک : آبرنگ همراه با قاب و پاسپارتو به فروش میرسد حدود... ادامه
9 1 3,175
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
ابعاد اثر بدون قاب و پاسپارتو:۳۵*۵۵ تکنیک:آبرنگ ارسال با قاب و پاسپارتو حدود ... ادامه
10 3 3,735
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
شاهچراغ دهه ۴۰ ابعاد بدون قاب و پاسپارتو: ۳۵*۵۵ تکنیک: #آبرنگ حدود ۲۰-۲۵سانتی... ادامه
9 0 7,783
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد:۳۵*۵۵ تکنیک: #آبرنگ #شالیزار #فیگور #طبیعت قیمت بدون قاب و پاسپارتو ۴۰۰تومان
8 2 2,246
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
ابعاداثر:۳۵*۵۵ تکنیک : آبرنگ حدود ۲۰-۲۵سانتی متر بابت قاب و پاسپارتو به ابعاد ... ادامه
12 1 2,446
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
ابعاد اثر: #۳۵*۵۵ تکنیک: #آبرنگ ارسال با قاب و پاسپارتو
7 0 3,070
محفل سایر هنر ها
نام مجسمه : پاکی متریال : چوب چنار ابعاد تقریبا : ۳۵*۵۵ سال ساخت : ۱۳۸۶
8 0 2,416
محفل نقاشی و گرافیک
ابرنگ .سایز ۳۵ در ۵۵ همراه با قاب سفید
Loading