1. مهلا خرازی
    Follow
  2. Instagram:mahla.kharazi

ابعاد بدون قاب و پاسپارتو: ۳۵*۵۵ تکنیک :آبرنگ همراه قاب و پاسپارتو به فروش میرسد
ابعاد بدون قاب:۳۵*۵۵ تکنیک : آبرنگ همراه با قاب و پاسپارتو
نام اثر: #برکه تکنیک: #آبرنگ ابعاد:# ۵۵*۳۵ قیمت بدون قاب و پاسپارتو ۷۰۰۰۰۰
ابعاد: حدودا ۳۰*۳۵ تکنیک: آبرنگ #گل #آبرنگ #رئال قیمت بدون قاب و پاسپارتو۳۰۰ تومان
ابعاد:۳۵*۵۵ تکنیک:آبرنگ قیمت با قاب و پاسپارتو
ابعاد:۳۵*۵۵ تکنیک:آبرنگ قیمت با قاب و پاسپارتو
ابعاد: ۳۰*۳۵ تکنیک:آبرنگ قیمت بدون قاب و پاسپارتو ۲۵۰ تومان
کلیسای سنت مارک ابعاد: ۳۵*۵۵ #آبرنگ قیمت با قاب و پاسپارتو
ابعاد: ۲۵*۳۵ تکنیک: #آبرنگ متریال: مقوای کتان قیمت بدون قاب و پاسپارتو۲۵۰ توما
ابعاد: حدودا ۲۰*۳۰ متریال: #آبرنگ قیمت بدون قاب و پاسپارتو ۲۵۰ تومان
شاهچراغ دهه ۴۰ ابعاد: ۳۵*۵۵ تکنیک: #آبرنگ قیمت بدون قاب و پاسپارتو ۱۲۰۰۰۰۰
ابعاد: حدودا ۲۰*۲۵ تکنیک: #آبرنگ #پرنده قیمت بدون قاب و پاسپارتو ۱۵۰تومان
ابعاد:۳۵*۵۵ تکنیک: #آبرنگ #شالیزار #فیگور #طبیعت قیمت بدون قاب و پاسپارتو ۴۰۰تومان
ابعاد : حدودا ۳۰*۳۵ تکنیک : #آبرنگ #گل قیمت بدون قاب و پاسپارتو ۳۰۰تومان
ابعاد: #۳۵*۲۸ تکنیک: #آبرنگ بدون قاب
ابعاد:۳۵*۵۵ تکنیک : آبرنگ
ابعاد: حدودا ۳۰*۳۶ تکنیک: #آبرنگ #گل
ابعاد: حدودا ٣٠*٣٠ تکنیک: #آبرنگ
ابعاد: ۲۸*۳۵ تکنیک:آبرنگ بدون قاب و پاسپارتو250 تومان
نام اثر : #مجسمه ابعاد: #۳۵*۷۵ متریال: آبرنگ بر روی مقوای کتان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

bahman zareian
Mahdis
شایان شهابی