11 0 6,049
محفل سایر هنر ها
نمایی دیگر از تابلو برجسته منظره روستایی در کرمانشاه ساخته شده از چوب و فرآورد... ادامه
8 1 8,506
محفل سایر هنر ها
آموزش و اجرای نمایش عروسکی در بین کودکان و نوجوانان مناطق زلزله زده استان کرمانش... ادامه
6 4 1,012
محفل گویندگی
شعر زنده یاد #معینی کرمانشاهی اجرا #تاری
14 0 1,274
محفل عکاسی
پاییز استان زیبای کرمانشاه photo by me
3 0 2,761
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم 80×80 کپی کار استاد محسنی کرمانشاهی
9 0 4,682
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم- کپی از کار استاد محسنی کرمانشاهی
2 0 3,904
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی رنگ روغن، کپی اثری از استاد محسنی کرمانشاهی، ابعاد ۳۵ در ۴۸، دارای قاب
1 1 3,604
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی رنگ روغن، کپی اثری از استاد محسنی کرمانشاهی، ابعاد ۳۵ در ۴۸، دارای قاب
6 1 2,553
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان اثر: #چشم زمین میگرید سایز: ۵۰/۵۰ تکنیک: گواش وآبرنگ متریال گلاسه شاسی ش... ادامه
Loading