1. عادل عبدالهی
    Follow
شهرستان جوانرود
ورودی مسجد اورامان تخت
هنر عکاسی محفل عکاسی عادل عبدالهی حرکت ستارگان
9 0 1,138
300,000 تومانخرید اثر
حرکت ستارگان
هنر عکاسی محفل عکاسی عادل عبدالهی من دختر کوردم 

  تندخو هستم، اما سخت هم هستم

تاب سختی را گرچه دارم، اما صبر و حوصله زیاد هم ندارم
...
مثل اسب می تازم

گاهی هم درنگ می کنم، اما وا نمی مانم، می تازم

مگر از گردنه به میان دره پرتاب شوم و استخوانهایم خرد شود وگرنه می تازم

من دختر کوردم

دختر دره های تنگ

شبهای سرد

چشمهای پر از درد

دختر دردم ...

دختر قهرمانانم

دختر کوه و دشت و بیابانم

این منم ....دختر کورد ...

دختر چشمهای پر از غیرت

چشمهای جوان نه ناجوان !

دختر استقامتم،دختر پایداریم،دختر شکنجه ام،دختر ظلمم!

دختر تعصبی شیرین...

چشمهایم بیخود نیست که برق میزند...برق کورد است ...برق بزرگی کورد!

دختر کوههای بلندم
دختر زاگرسم
آرام می تازم
همچون شیر می غرم به هر آن کس که چپ بنگرد
عصیان میکنم در برابر حرف زور و ناروا
من خون کورد در رگهایم جاریست خونی سرخ و آتشین
من کوردم
دختر عشق و کوردستان
دختر آبشار و طوفان
مثل پروانه به دور کشورم میچرخم!
مسکوتم تا وقتی که حق برجاست...
گرگ میشوم برای ناحق...
آنچنان فریادی برخواهم آورد که آشام و انسان و آبها و زمین بلرزد
19 3 14,870
500,000 تومانخرید اثر
من دختر کوردم تندخو هستم، اما سخت هم هستم تاب سختی را گرچه دارم، اما صبر و ... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی عادل عبدالهی آبشاری از آسمان
12 1 2,703
300,000 تومانخرید اثر
آبشاری از آسمان
هنر عکاسی محفل عکاسی عادل عبدالهی نوروز روستای ساتیاری
20 3 4,165
300,000 تومانخرید اثر
نوروز روستای ساتیاری
هنر عکاسی محفل عکاسی عادل عبدالهی مراسم نوروز تنگسیر
19 0 4,051
300,000 تومانخرید اثر
مراسم نوروز تنگسیر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

amin
Mahbobe Jamali
Hashemirad