نتایج جست جو "هایکو" در سایت 100هنر

6 0 4,707
محفل نقاشی و گرافیک
150X170X35CM
آکریلیک،بوم،۲۰۱۹، #گالری ایده مجموعه هایکو، الِناز کاظم تاش #painting، #arte
6 1 3,549
محفل نقاشی و گرافیک
150X170X35CM
آکریلیک،بوم،۲۰۱۹، #گالری ایده مجموعه هایکو،الِناز کاظم تاش ، #painting ، #art
1 0 19,355
محفل شعر و داستان
نقدی بردو آنه : و اما قالب دوم که مسمی به مزوجات گردیده و در نگاه اول یک شعر نو... ادامه
Loading