نتایج جست جو "محمد_ابراهیمی_جویباری" در سایت 100هنر

5 0 18,237
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم ۱۰۰ در ۱۰۰ #محمد_ابراهیمی_جویباری #محمد_باقر_ابراهیمی_جویباری ... ادامه
0 0 347
محفل خوشنویسی
150X100CM
اکریلیک روی بوم 100 در 150 سانتیمتر شعر استاد شهریار شب به هم درشکند زلف چلیپا... ادامه
2 0 1,529
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم 100 در 100 انتزاعی منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن #محمد_ابر... ادامه
1 0 6,818
محفل خوشنویسی
120X80CM
معرفی اثر : کد : ۷۵ تاریخ اجرا ۱۳۹۹ 🎨 تابلو ی اورجینال نقاشیخط اثر : محمد ... ادامه
2 0 8,550
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم ۱۰۰ در ۱۰۰ سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو ... ادامه
5 0 7,432
محفل خوشنویسی
80X80CM
اکریلیک روی بوم ۸۰ در ۸۰ در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم #حضرت_حافظ #حس_خوب #... ادامه
2 0 3,780
محفل خوشنویسی
90X90CM
اکریلیک روی بوم نه تو آنی که همانی نه من آنم که تو دانی #محمد_ابراهیمی_جویباری
7 0 4,203
محفل خوشنویسی
90X90CM
اکریلیک روی بوم هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای #محمد_ابراهیمی_جویباری
4 0 4,563
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم اندر دل من درون و بیرون همه اوست #محمد_ابراهیمی_جویباری
1 0 205
محفل خوشنویسی
120X120CM
اکریلیک روی بوم 120 در 120 جانی و دلی ای دل و جانم همه تو اثر #محمد_ابراهیمی_جویباری
Loading