17 0 4,478
محفل خوشنویسی
15X20CM
(فروخته شد) مدام همدم جامیم و محرم ساقی...
10 0 7,809
محفل خوشنویسی
25X45CM
یا رب غم بیرحمی جانان به که گویم جانم غم او سوخت غم جان به که گویم نی یار و نه... ادامه
16 0 32,942
سیاه مشق
اندازه قطعه سیاه مشق:10.5×7.5 پاسپارتو 18.5×13 با قلم دومیلیمتر (دودانگ)و مرکب ق... ادامه
3 0 12,052
دور نیست dournist
شاید خوشمزه ترین غذای #اراکی ها همین #آبگوشت_کشک یا #دوگوله_دودار باشه،که یکی از... ادامه
5 1 3,004
محفل خوشنویسی
بمناسبت محرم۹۶
2 0 2,259
محفل عکاسی
کودکان در محرم
5 1 3,436
محفل گویندگی
مینا محرمی@mina9507
5 0 2,042
محفل عکاسی
عکاسی از محرم
0 0 1,406
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اثر پیر درویشان با تکنیک رنگ روغن روی بوم از تصویر درویشی در ماه محرم کشیده شده... ادامه
5 1 7,209
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر # عشق آفرینان ای #حافظ شیرازی تو محرم #رازی #کمتراز #ذره نیست پست مشو ... ادامه
7 0 4,095
محفل خوشنویسی
17X50CM
(مدام همدم جامیم و محرم ساقی) به جان او که نجوییم غیر او یکدم (بدون قاب) مرکب... ادامه
Loading