اثر شهین قیدر شاداتى در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/126178

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک شهین قیدر شاداتى نام اثر # عشق آفرینان
ای#حافظ شیرازی تو محرم #رازی
#کمتراز #ذره نیست پست مشو
#تا به خلوتگه #خورشید رسی#چرخ زنان
2 1 1,959
نام اثر # عشق آفرینان ای #حافظ شیرازی تو محرم #رازی #کمتراز #ذره نیست پست مشو #تا به خلوتگه #خورشی... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نیکتا حامیان
ملکه ید ید
نرگس کردستانی