1. شهین قیدر شاداتى
    Follow
  2. من مدرس طراحی نقاشی ومینیاتور هستم. حدود ۳۵سال که نقاشی میکنم از شاگردان استاد جمالپور بوده وهستم ومینیاتور را نزد ایشان در سال ۱۳۶۸ در دانشکده هنر آموزش دیدم. از سال ۱۳۹۱ سبک جدیدی در نقاشی هایم اتخاذ نمودم که منحصر به خودم میباشد. ای اثار تلفیقی از هنر مدرن ومینیاتور میباشد وبنام مجموعه « گنج سفر »میباشد. این سبک سفری است به دنیای درون وجهان هستی. مجموعه گنج سفر تصویر ذهنی من از الهامات ومطالعات من ویا اشعار وسخن بزرگان واساتید و......میباشد. بارز ترین اثرم تابلوی ( نوای عشق چنگ در عرش ) میباشد که برای کودکان جهان ترسیم کردم واین تابلو در ۱۹مهر ۱۳۹۶ در دانشگاه خوارزمی توسط مدیر کل یونسکو رونمایی وتقدیر شد. نمایشگاهها: حدود ۱۷نمایشگاه گروهی در ایران وایتالیا داشته ام. نمایشگاه اخیر : ۲۵تیر فرهنگستان هنر گالری فرشچیان ۲۱تیر نمایشگاه انتظامی اریبهشت ۱۳۹۷پرشین آرت ایتالیا ۱۹شهریور نمایشگاه انفراردی گالری احسان. « به اعتقاد من اگر یک نقاش بتواند دنیای درون خودرا به تصویر بکشد آن هنر حقیقی بوده چون با اندیشه توانست اثری ناب خلق کند که بیننده را به تفکر بیندازد. » شاداتی

نام اثر: #عشق آفرینان سایز: ۵۰/۷۰ تکنیک:گواش وآبرنگ #فردوسی #مولانا #حافظ #سعدی... ادامه
نام اثر # عشق آفرینان ای #حافظ شیرازی تو محرم #رازی #کمتراز #ذره نیست پست مشو ... ادامه
نام اثر: #عشق آفرینان #ای نام تو بهترین # سرآغاز #بی نام تو نامه کی کنم باز #نظامی
نام اثر: #عشق آفرینان #ای نسخه نامه #الهی که تویی ای #آیینه جمال #شاهی که تویی ... ادامه
نام اثر : #عشق آفرینان #چو #ایران نباشد تن من مباد #بدین بوم و بر زنده یک تن مب... ادامه
عنوان اثر: ندای #صلح ( #تائو) سایز:۵۰/۵۰ تکنیک : گواش و آبرنگ #مجموعه #گنج سفر
نام اثر: #خانواده سایز:۳۵/۵۰ تکنیک:آبرنگ
نام اثر: #پرواز به سوی #ابدیت سایز:۳۵/۵۰ تکنیک: #آبرنگ
نام اثر: #انسان از #منظری #دیگر سایز:a3 #لمینیت شده تکنیک :گواش وآبرنگ #مجموع... ادامه
نام اثر: #زمان #اوج سایز: #پازلی یک قطعه ۲۰/۲۰ ویک قطعه۲۰/۷۰ آبرنگ وگواش #هنر #مدرن
عنوان اثر؛ #حیات سایز:a3 تکنیک؛گواش و آبرنگ از #مجموعه #گنج #سفر
عنوان اثر: #نور سایز :۳۰/۶۰ دوقطعه #پازلی لمینیت شده تکنیک :گواش و آبرنگ از #م... ادامه
عنوان اثر: #حیات سایز:a3 تکنیک:گواش وآبرنگ #لمینیت #شده از #مجموعه #گنج سفر#
عنوان اثر #کلیدسل سایز :۳۰/۶۰ #پازلی سه قطعه تکنیک: گواش وآبرنگ شاسی #شده از #م... ادامه
عنوان اثر؛ تجلی عشق سایز :۵۰/۷۰ تکنیک:گواش و ابرنگ از #مجموعه #گنج سفر
نام اثر : چه میبینی؟ سایز a3 تکنیک ؛گواش وآبرنگ از #مجموعه #گنج سفر
عنوان اثر: طلوع پاییز سایز: ۴۰/۴۰ تکنیک: گواش و آبرنگ از مجموعه گنج سفر
عنوان اثر :تجلی عشق# سایز : ۵۰/۵۰ تکنیک : گواش وآبرنگ از #مجموعه #گنج سفر
عنوان اثر : چشم ها حقیقت را نمی بینند سایز : ۴۰/۶۰ تکنیک :گواش و آبرنگ از مجم... ادامه
عنوان اثر : با نام او سایز : ۴۰/۴۰ تکنیک : گواش وآبرنگ از مجموعه #گنج سفر
عنوان اثر : قلب ها حقیقت را میدانند سایز a3 تکنیک:گواش و آبرنگ لمینیت شده از... ادامه
عنوان اثر : جوهر وجودی سایز: a3 تکنیک: گواش و آبرنگ لمینیت شده از مجموعه گنج سفر
عنوان اثر: جوهر وجودی سایز: a3 تکنیک :گپاش وآبرنگ متریال لمینیت شده ازمجموع گنج سفر
عنوان اثر:غروب سایز:۴۰/۴۰ تکنیک:گواش آبرنگ
عنوان اثر: بی نام سایز:۵۰/۷۰ تکنیک :گواش و آبرنگ ازمجموعه گنج سفر
عنوان اثر: سماع سایز:۶۰/۸۰ تکنیک:گواش وآبرنگ سبک:مینیاتور
عنوان اثر :جهان های موازی سایز:۱۰۰/۷۰ گواش وآبرنگ
عنوان اثر: آزام سایز: ۴۰/۴۰ تکنیک:گواش وآبرنگ
عنوان اثر :اسرار سایز:۵۰/۵۰ از مجموعخ گنج سفر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فائزه ناصرخیر
aref-art
A-izpnh