31 2 79,814
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر خلائ تکنیک کاری من توی این تابلو تلفیق کلاژ نقاشی هستش با استفاده از بری... ادامه
7 0 7,448
محفل عکاسی
برنده جایزه عکاسی جشنواره "کادر ناب" چاپ شده در مجله روانشناسی لبخند سبز
7 0 7,844
محفل عکاسی
عکس منتخب در جشنواره عکس "شبهای پایتخت" عکس چاپ شده در مجله بین المللی طهران در... ادامه
7 2 11,456
محفل نقاشی و گرافیک
تصویرسازی برای مجله فالگوش با موضوع خرافات ابعاد آ4 #نحسی #گربه_سیاه #عدد_13 #13 #تاکسی #سیزده
9 0 17,360
محفل نقاشی و گرافیک
تصویرسازی برای مجله فالگوش با موضوع خرافات تکنیک:مداد رنگی و راپید ابعاد ‌:آ3
7 0 22,138
محفل نقاشی و گرافیک
تصویرسازی برای مجله ی فالگوش تکنیک :راپید و مدادرنگی ابعاد:آ3
3 0 11,026
محفل نقاشی و گرافیک
#اکلریک برجسته در اندازه ۷۰x ۱۰۰ کنف و شن برای لباس و کلاه استفاده شده. کپی ش... ادامه
Loading