33 2 100,377
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر خلائ تکنیک کاری من توی این تابلو تلفیق کلاژ نقاشی هستش با استفاده از بری... ادامه
7 0 9,361
محفل عکاسی
برنده جایزه عکاسی جشنواره "کادر ناب" چاپ شده در مجله روانشناسی لبخند سبز
7 0 10,139
محفل عکاسی
عکس منتخب در جشنواره عکس "شبهای پایتخت" عکس چاپ شده در مجله بین المللی طهران در... ادامه
8 2 13,860
محفل نقاشی و گرافیک
تصویرسازی برای مجله فالگوش با موضوع خرافات ابعاد آ4 #نحسی #گربه_سیاه #عدد_13 #13 #تاکسی #سیزده
12 0 18,812
محفل نقاشی و گرافیک
تصویرسازی برای مجله فالگوش با موضوع خرافات تکنیک:مداد رنگی و راپید ابعاد ‌:آ3
10 0 24,182
محفل نقاشی و گرافیک
تصویرسازی برای مجله ی فالگوش تکنیک :راپید و مدادرنگی ابعاد:آ3
4 0 12,277
محفل نقاشی و گرافیک
#اکلریک برجسته در اندازه ۷۰x ۱۰۰ کنف و شن برای لباس و کلاه استفاده شده. کپی ش... ادامه
Loading