نتایج جست جو "متریال" در سایت 100هنر

9 0 47,764
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
نقاشی ---نام هنرمند: حمید رضا عینی ----نام اثر: خانه پلاک منهای یک ----سال خلق ... ادامه
14 2 30,148
محفل سایر هنر ها
46X63X42CM
متریال: چوب سال: ۲۰۲۰ نام اثر: از مجموعه کرنا هنرمند: شراگیم صفری
12 0 62,620
محفل خوشنویسی
62X62CM
هنرمند:استاد صادق تبریزی متریال: اکریلیک روی بوم نام اثر :سواران سال خلق اثر... ادامه
56 0 43,261
محفل سایر هنر ها
18X33X41CM
نام #نامیرایی متریال #برنز ابعاد ۴۱*۳۳*۱۸ ادیشن ۳/۵ سال ۹۷
7 1 25,067
محفل خوشنویسی
نام اقر شب گرفتگان ابعاد:180×120 متریال اکرلیک و ورق طلا
2 0 4,083
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
شهرزاد بیاتی نام اثر:نگاه سال خلق:1403 مدیا:بوم متریال:اکرلیک
2 0 3,662
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
شهرزاد بیاتی نام اثر:کنکاش سال خلق:1403 مدیا:بوم متریال:اکرلیک
2 0 3,618
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
شهرزاد بیاتی سال خلق:1403 نام اثر:پرتره مدیا:بوم متریال:اکرلیک
2 0 3,576
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
شهرزاد بیاتی نام اثر:پرتره سال خلق:1403 مدیا:بوم متریال:ترکیب مواد
2 0 3,399
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
شهرزاد بیاتی نام اثر:پرتره سال خلق اثر:1403 مدیا:بوم متریال:ترکیب مواد
1 0 3,230
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
شهرزاد بیاتی نام اثر:جستجو مدیا:ترکیب مواد متریال:بوم سال خلق:1403
27 4 26,613
محفل سایر هنر ها
130X170X55CM
بدون عنوان،متریال:بتن گلاسه،خلق اثر:۱۳۹۶
11 1 19,743
محفل سایر هنر ها
30X80X35CM
بدون عنوان، متریال:سنگ مصنوعی(تک نسخه)خلق اثر:۱۳۹۵
15 2 19,388
محفل سایر هنر ها
27X47CM
#مسعود سلیمانپور مجسمه بدون عنوان متریال : چوب گردو سال خلق اثر : ۱۴۰۱
14 1 20,657
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
متریال آکرلیک با تکنیک آبرنگ
8 1 22,574
محفل سایر هنر ها
19X70CM
#مسعود سلیمانپور مجسمه عنوان : واژگونی نوسان بی پایه آدمی، تقابل نقصان ها و ... ادامه
23 4 13,540
محفل سایر هنر ها
15X30X30CM
غرور متریال:گچ سال خلق اثر:1400
هنر سایر محفل سایر هنر ها مسعود سلیمانپور #مسعود سلیمانپور
#مجسمه
عنوان : کهنه فراق
متریال : چوب گردو
سال خلق اثر : 1402
#فروخته_شد
فروخته شد
12 1 14,264
محفل سایر هنر ها
30X86CM
#مسعود سلیمانپور #مجسمه عنوان : کهنه فراق متریال : چوب گردو سال خلق اثر : 14... ادامه
13 3 18,045
محفل سایر هنر ها
5X30CM
متریال: چوب، شیشه سال خلق اثر: 1401 نام هنرمند: بابک احمدی
16 0 11,530
محفل نقاشی و گرافیک
65X65CM
متریال :رنگ روغن روی بوم هنرمند :صباصفا
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک یاسمن قندی نام هنرمند:یاسمن قندی
نام اثر : street
سال خلق اثر: ۱۴۰۱
مدیا و متریال: اکرلیک روی بوم
#فروخته_شد
فروخته شد
22 1 19,052
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نام هنرمند:یاسمن قندی نام اثر : street سال خلق اثر: ۱۴۰۱ مدیا و متریال: اکرلی... ادامه
10 1 13,890
محفل سایر هنر ها
50X80X45CM
بدون عنوان،متریال سنگ مصنوعی(تک نسخه)خلق اثر:1395
8 0 13,614
محفل سایر هنر ها
40X80X45CM
بدون عنوان،متریال:سنگ مصنوعی(تک نسخه)خلق اثر:۱۳۹۵
8 0 13,088
محفل سایر هنر ها
40X72X45CM
متریال:سنگ مصنوعی(تک نسخه) بدون عنوان، سال خلق اثر:۱۳۹۵
هنر سایر محفل سایر هنر ها مسعود سلیمانپور #مسعود سلیمانپور
مجسمه
بدون عنوان
متریال : چوب
سال خلق اثر : 1401
#فروخته_شد
فروخته شد
13 1 23,064
محفل سایر هنر ها
33X52X22CM
#مسعود سلیمانپور مجسمه بدون عنوان متریال : چوب سال خلق اثر : 1401 #فروخته_شد
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک یاسمن قندی نام هنرمند: یاسمن قندی
سال خلق اثر: ۱۴۰۱
نام اثر : یک روز...
مدیا و متریال: اکرلیک بر روی بوم
#فروخته_شد
فروخته شد
13 0 13,344
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نام هنرمند: یاسمن قندی سال خلق اثر: ۱۴۰۱ نام اثر : یک روز... مدیا و متریال: ا... ادامه
11 0 14,796
محفل سایر هنر ها
8X66X8CM
#مسعود سلیمانپور مجسمه عنوان : یگانگی متریال : چوب سال خلق اثر : 1397
11 0 13,726
محفل سایر هنر ها
30X56CM
#مسعود سلیمانپور مجسمه عنوان : خلسه متریال : چوب سال خلق اثر : 1401
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک یاسمن قندی هنرمند : یاسمن قندی
نام اثر: زاغ
سال خلق اثر : ۱۴۰۱
مدیا و متریال: اکرلیک بر روی بوم
#فروخته_شد
فروخته شد
15 0 15,683
محفل نقاشی و گرافیک
50X120CM
هنرمند : یاسمن قندی نام اثر: زاغ سال خلق اثر : ۱۴۰۱ مدیا و متریال: اکرلیک بر ... ادامه
Loading