1. عقیل اصلی چوکانلو
    Follow
  2. به نام خدا رزومه کاری: عقیل اصلی چوکانلو متولد 17/12/1357 متولد خراسان شمالی شهرستان شیروان لیسانس گرافیک از موسسه غیرانتفاعی فردوس مشهد فعال در زمینه حجم و المان شهری ومجسمه از سال1390 به بعد ..... مدیر مسئول موسسه حقوقی تک منظوره هنری هفت خان هنر شرق زیرنظر فرهنگ و ارشاد اسلامی 1-ساخت سردیس جعفرقلی شاعر وعارف کرمانج سال 1390 به ارتفاع 3 متر شهرستان شیروان 2-ساخت سردیس شهید امانی خبرنگار جنگ به سال 91 شهرستان شیروان 3- ساخت المان اسب زیبای من سال 93 ارتفاع 4 متر مشهد مقدس 4-ساخت المان سلام سال 94 ارتفاع 2 متر شهرستان شیروان شهر زیارت 5-ساخت المان حق مسلم به ارتفاع 4 متر سال 94 مشهد مقدس 6-ساخت المان خانه تکانی ارتفاع 4متر استقبال از بهار سال 94 مشهد مقدس 7-ساخت المان مهر مادر ارتفاع 2 متر استقبال از بهار سال 95 مشهد مقدس 8- ساخت المان فرش میهمانی ارتفاع 2متر استقبال از بهار 95 مشهد مقدس 9-ساخت المان بذر مهربانی ارتفاع 3متر سال 95 شهرستان شیروان 10- ساخت نیم تنه حکیم عمر خیام ارتفاع 1.5 مترسال 95دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد 11-ساخت سردیس آیت ا... طالقانی سال 98 شهرستان چناران 12- ساخت سردیس شهید بهشتی سال 98 شهرستان چناران 13-نمایشگاه انفرادی،مشهد، گالری اغوان سال 1398 14-عضوموسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر 15-عضو صندوق اعتباری هنر 16-عضو انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی 17- عضو انجمن فرهیختگان شیروان خراسان شمالی همه بصورت انفرادی وشرکت در بسیaghil-asli-chukanyahoo.com :رایانامه تلفن همراه :

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پروین فتاحی زاده
choobshafiei
محمد طاعتی نصرت