11 0 7,739
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکریلیک سال ۲۰۲۰ لیلا بانکی
11 0 7,505
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
اکریلیک سال ۲۰۲۰ لیلا بانکی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهرداد علیوند استاد امیرخانی سال ۶۱
سرمشق...
تذهیب لیلا بیرامی
#فروخته_شد
فروخته شد
5 0 24,013
محفل خوشنویسی
25X25CM
استاد امیرخانی سال ۶۱ سرمشق... تذهیب لیلا بیرامی #فروخته_شد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهرداد علیوند استاد کابلی سال ۶۲ سیاه مشق
تذهیب لیلا بیرامی
#فروخته_شد
فروخته شد
3 0 20,652
محفل خوشنویسی
25X30CM
استاد کابلی سال ۶۲ سیاه مشق تذهیب لیلا بیرامی #فروخته_شد
15 0 16,077
محفل سایر هنر ها
15X20X15CM
مجسمه برنز سال ۸۵ بدون عنوان لیلا سبیانی
15 0 15,528
محفل سایر هنر ها
12X29X17CM
مجسمه سنگ و برنز سال ۹۷ نام: آپسو لیلا سبیانی
14 0 14,730
محفل سایر هنر ها
12X25X35CM
سنگ و برنز سال ساخت: ۹۷ از مجموعه سرو لیلا سبیانی
33 4 35,522
محفل سایر هنر ها
زیر پاهایم از صدف فرش شده. به افق چشم مى دوزم، جنگلى از مرجان هاى سفید. بى اختیا... ادامه
11 0 9,102
محفل سایر هنر ها
40X14X50CM
مجسمه سنگ و‌آینه سال ۹۷ نام: آپسو لیلا سبیانی
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک لیلا صبوحی #نام اثر:میزبیلیارد  ابعاد:٦٠*٨٠ #رنگ و روغن # رئال 
لیلا #فروخته_شد
فروخته شد
11 0 8,390
محفل نقاشی و گرافیک
#نام اثر:میزبیلیارد ابعاد:٦٠*٨٠ #رنگ و روغن # رئال لیلا #فروخته_شد
8 4 36,461
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
1 0 7,602
دور نیست dournist
لیلا در واکن مویوم ترانه خراسانی معروفی که رضا راشد درتومی با صدای زیبا و نوازن... ادامه
24 0 10,004
محفل نقاشی و گرافیک
بازار تبریز تکنیک مدادرنگی اندازه ۷۰×۵۰ صاحب اثر: لیلا عراقی
4 0 20,896
محفل شعر و داستان
تا شدم سرگشته ات دیدم که شیدا نیستی رنگ لیلا داشتی اما تو لیلا نیستی هر کج... ادامه
7 0 15,301
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلاسلیمی
3 0 4,843
محفل خوشنویسی
50X50CM
تکنیک حجم و چیدمان حروف ابعاد 50*50 1400لیلا باباخانی
9 0 5,565
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
اکریلیک 2021 لیلا بانکی
0 0 1,139
محفل خوشنویسی
45X60CM
نقاشیخط برجسته طرح فلز، با الهام از صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم. خالق اثر #لی... ادامه
2 0 1,689
محفل خوشنویسی
45X60CM
برداشت آزاد ، #نقاشیخط روی بوم #فرم_نویسی #انتزاعی #آبستره خالق اثر لیلا فاطمی
2 0 1,552
محفل خوشنویسی
40X50CM
برداشت آزاد ، نقاشیخط #انتزاعی روی بوم ، خالق لیلا فاطمی #آبستره #نقاشیخط
1 0 2,264
محفل خوشنویسی
35X50CM
افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن #حافظ_شیرازی بخط لیلا فاطمی #شکسته_نستعلیق #خوشنویسی
4 1 852
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
اکریلیک روی بوم #نقش جان #۱۳۹۸# لیلا صالحی
1 0 1,343
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
1 0 1,301
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 1,298
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 1,160
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
1 0 962
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 930
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
Loading