0 0 538
3 2 3,318
محفل شعر و داستان
0 0 1,070
محفل خوشنویسی
70X100CM
اکریلیک روی مواد ابعاد صد در هفتاد سال ۹۹ در این خاک به جز عشق دگر هیچ نکاری... ادامه
0 0 806
محفل خوشنویسی
80X120CM
اکریلیک روی مواد سال ۹۹ در این خاک به جز عشق دگر هیچ نکاریم لیلا باباخانی
4 0 1,095
محفل نقاشی و گرافیک
60X85CM
تابلو رنگ روغن سال ۱۳۹۹ اثر مدرن از خانوم لیلا شاه نظری
2 0 926
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
تابلو رنگ روغن سال ۱۳۹۹ اثر زن روسی از خانوم لیلا شاه نظری
7 0 2,293
محفل سایر هنر ها
40X14X50CM
مجسمه سنگ و‌آینه سال ۹۷ نام: آپسو لیلا سبیانی
8 0 2,555
محفل سایر هنر ها
15X20X15CM
مجسمه برنز سال ۸۵ بدون عنوان لیلا سبیانی
6 0 2,481
محفل سایر هنر ها
12X29X17CM
مجسمه سنگ و برنز سال ۹۷ نام: آپسو لیلا سبیانی
7 0 2,344
محفل سایر هنر ها
12X25X35CM
سنگ و برنز سال ساخت: ۹۷ از مجموعه سرو لیلا سبیانی
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک لیلا صبوحی #نام اثر:میزبیلیارد  ابعاد:٦٠*٨٠ #رنگ و روغن # رئال 
لیلا #فروخته_شد
فروخته شد
9 0 5,501
محفل نقاشی و گرافیک
#نام اثر:میزبیلیارد ابعاد:٦٠*٨٠ #رنگ و روغن # رئال لیلا #فروخته_شد
Loading