8 0 6,711
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکریلیک سال ۲۰۲۰ لیلا بانکی
7 0 6,515
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
اکریلیک سال ۲۰۲۰ لیلا بانکی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهرداد علیوند استاد امیرخانی سال ۶۱
سرمشق...
تذهیب لیلا بیرامی
#فروخته_شد
فروخته شد
5 0 15,449
محفل خوشنویسی
25X25CM
استاد امیرخانی سال ۶۱ سرمشق... تذهیب لیلا بیرامی #فروخته_شد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهرداد علیوند استاد کابلی سال ۶۲ سیاه مشق
تذهیب لیلا بیرامی
#فروخته_شد
فروخته شد
3 0 14,164
محفل خوشنویسی
25X30CM
استاد کابلی سال ۶۲ سیاه مشق تذهیب لیلا بیرامی #فروخته_شد
14 0 12,750
محفل سایر هنر ها
15X20X15CM
مجسمه برنز سال ۸۵ بدون عنوان لیلا سبیانی
11 0 11,830
محفل سایر هنر ها
12X29X17CM
مجسمه سنگ و برنز سال ۹۷ نام: آپسو لیلا سبیانی
12 0 10,761
محفل سایر هنر ها
12X25X35CM
سنگ و برنز سال ساخت: ۹۷ از مجموعه سرو لیلا سبیانی
32 4 29,014
محفل سایر هنر ها
زیر پاهایم از صدف فرش شده. به افق چشم مى دوزم، جنگلى از مرجان هاى سفید. بى اختیا... ادامه
10 0 7,549
محفل سایر هنر ها
40X14X50CM
مجسمه سنگ و‌آینه سال ۹۷ نام: آپسو لیلا سبیانی
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک لیلا صبوحی #نام اثر:میزبیلیارد  ابعاد:٦٠*٨٠ #رنگ و روغن # رئال 
لیلا #فروخته_شد
فروخته شد
10 0 7,673
محفل نقاشی و گرافیک
#نام اثر:میزبیلیارد ابعاد:٦٠*٨٠ #رنگ و روغن # رئال لیلا #فروخته_شد
8 4 26,521
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
1 0 5,879
دور نیست dournist
لیلا در واکن مویوم ترانه خراسانی معروفی که رضا راشد درتومی با صدای زیبا و نوازن... ادامه
22 0 8,277
محفل نقاشی و گرافیک
بازار تبریز تکنیک مدادرنگی اندازه ۷۰×۵۰ صاحب اثر: لیلا عراقی
4 0 16,560
محفل شعر و داستان
تا شدم سرگشته ات دیدم که شیدا نیستی رنگ لیلا داشتی اما تو لیلا نیستی هر کج... ادامه
1 0 3,189
محفل خوشنویسی
50X50CM
تکنیک حجم و چیدمان حروف ابعاد 50*50 1400لیلا باباخانی
7 0 4,651
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
اکریلیک 2021 لیلا بانکی
1 0 758
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
1 0 750
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 748
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 609
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
1 0 431
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 393
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
1 0 394
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
امریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 282
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
1 0 242
محفل نقاشی و گرافیک
100X150CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
2 0 714
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم، ۱۴۰۰، بدون عنوان، لیلا سلیمی
Loading