نتایج جست جو "قطعه سیاه مشق" در سایت 100هنر

10 0 13,087
محفل خوشنویسی
50X50CM
نام قطعه: #امید #سیاه_مشق #هنر_ایرانی #مجید_رجایی مرکب اکرولیک اشمینک آلمان،... ادامه
10 0 9,603
محفل خوشنویسی
70X100CM
عنوان:دعوی کنی (قطب العارفین شیخ ابوالحسن خرقانی) #کاغذ #مرکب #70×100 #قطعه #ترکیب#... ادامه
77 2 26,543
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ترکیبی ،قلم یک سانت ، مُذهّب ، قطاعی(یاامیرالموءمنین حیدر کرّار) ر... ادامه
60 1 27,814
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق قلم۴میلی مُذهّب(به هر که می نگرم صورت تو میبینم)
72 4 39,112
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق،قلم چهاردانگ،طلاکوبی،قطاعی متن:بر چهره من آنچه سپیدی کند نه مُوست،... ادامه
70 2 40,671
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدای... ادامه
42 1 16,967
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ،قلم مشقی،قطاعی
60 0 15,900
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ، قطاعی،قلم مشقی جلی
49 0 16,505
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق مذهّب، قطاعی، قلم مشقی
16 0 31,365
سیاه مشق
اندازه قطعه سیاه مشق:10.5×7.5 پاسپارتو 18.5×13 با قلم دومیلیمتر (دودانگ)و مرکب ق... ادامه
39 2 10,219
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق، قطاعی، مذهّب حاشیه،قلم یکسانت، اندازه:۴۰×۵۰متن:طریقی بهترازمهرووفانیست
40 1 8,956
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق قلم یک سانت مُذهّب
33 0 7,578
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق قلم یک سانت ،قطاعی ،مُذهّب(رسید مژده که آمدبهاروسبزه دمید)
35 0 4,792
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق دفتری ، قلم مشقی ،متن:بروازسربنه کبروحسدرا
4 0 5,509
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق مورب تکرارشونده ادغامی،کادرمستطیل،باتکنیک :شکسته نستعلیق
33 0 3,561
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ترکیبی، مُذهّب،قطاعی،قلم یکسانت
16 0 6,860
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق اندازه 50در70 از حضرت حافظ
11 3 6,065
محفل خوشنویسی
برشی از یک قطعه سیاه مشق مذهّب، اندازه قلم ۲سانتیمتر
78 2 24,374
اشعار حافظ
قطعه سیاه مشق قلم یک سانت
41 0 9,336
محفل خوشنویسی
قطعه سیاه مشق ،آیه ۲۳ سوره مبارکه حشر،اسماءالله،قلم یکسانت، اندازه بااحتساب پاسپارتو۵۰×۷۰
Loading