نتایج جست جو "فاطمه" در سایت 100هنر

2 0 1,974
محفل نقاشی و گرافیک
30X43CM
متريال:گواش #مقوا_بدون ابزار سال:١٣٩٨ نام اثر:فروريخته #فاطمه_سرائي
5 0 2,439
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
متريال:گواش #خودكار #مقوا_بدون ابزار سال:١٣٩٨ نام اثر:خفقان #فاطمه سرائي
4 0 1,916
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
متریال:گواش #مقوا_بدون ابزار سال:١٣٩٨ نام اثر:درخود گم شدگی #فاطمه_سرائی
1 0 204
محفل عکاسی
5X4CM
#قاصدک ۱۳۹۹ فاطمه عزیزیان
13 1 2,760
محفل نقاشی و گرافیک
60X40CM
رنگ روغن روی بوم فاطمه محسنی
5 0 3,373
محفل خوشنویسی
50X70CM
غبار شکسته نستعلیق شعر ازحافظ اثر سرکارخانم فاطمه کاظمی دارای تشعیر دور کار
7 2 3,107
محفل نقاشی و گرافیک
اثر فاطمه فرمندی _متریال:اکریلیک30×40_عنوان: نت فریاد
5 0 3,289
محفل نقاشی و گرافیک
اثر فاطمه فرمندی_متریال:آبرنگ_عنوان:تمدن و فرهنگ ایران_ابعاد:35×50
6 1 1,427
محفل نقاشی و گرافیک
اثر فاطمه فرمندی_متریال:آبرنگ_عنوان:عصربارانی_ابعاد:21×30
1 0 1,475
محفل نقاشی و گرافیک
اثر فاطمه فرمندی _عنوان:سالوادور دالی_متریال:آبرنگ_ابعاد:35×50
26 3 3,965
نقاشی پنجره
فاطمه فرمندی اثر آبرنگ ابعاد: 30×40 عنوان :ذهن سبز
6 1 3,824
محفل نقاشی و گرافیک
فاطمه فرمندی نقاشی آبرنگی ابعاد:35×50 عنوان: باغ رویا
4 2 3,327
محفل نقاشی و گرافیک
اثر فاطمه فرمندی نقاشی #پاستل سایز35×50 عنوان:لئوناردداوینچی
10 3 4,117
محفل نقاشی و گرافیک
اثر فاطمه فرمندی نقاشی #آبرنگی ابعاد35×50 عنوان معصومیت
11 7 5,352
محفل نقاشی و گرافیک
#تذهیب #نقاشی_پشت_شیشه اثر فاطمه کهلویی تکنیک ترام و رنگ روغن ابعاد 40*60 .
11 1 3,389
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر درخت نورانی خالق اثر فاطمه باغبانی (مرضیه) تکنیک رنگ و روغن ابعاد 80 ×70
9 4 2,278
محفل نقاشی و گرافیک
نام هنرمند: فاطمه آقاکبیری عنوان : انقراض تکنیک: رنگ روغن ابعاد:30/40
6 1 2,994
محفل خوشنویسی
فاطمه خاشعی راد نقاشیخط، خط اوستایی (دین دبیره) متریال بوم ورق طلا،مرکب واکرولیک... ادامه
Loading