1. فاطمه تقی پور
    Follow
  2. کارشناسی نقاشی از دانشکده شریعتی تهران. کارشناسی ارشد تاریخ هنر از دانشگاه تهران هنر های زیبا

7 0 3,133
محفل نقاشی و گرافیک
#نام #هنرمند #فاطمه تقی پور #نام اثر اعداد شبیه به هم #تکنیک #اکریلیک روی مقوا #ا... ادامه
7 0 3,314
محفل نقاشی و گرافیک
#نام هنرمند فاطمه تقی پور #نام اثر تکرار زمان #تکنیک اکریلیک روی مقوا #ابعاد20/20سانتیمتر
8 0 4,163
محفل نقاشی و گرافیک
#نام هنرمندفاطمه تقی پور #نام اثر روح بیمار #تکنیک اکریلیک روی مقوا #ابعاد20/20سانتیمتر
8 0 3,359
محفل نقاشی و گرافیک
#نام هنرمند فاطمه تقی پور #نام اثرهیپنوتیزم #تکنیک اکریلیک روی بوم #ابعاد100/70سانتیمتر
10 0 10,184
محفل نقاشی و گرافیک
#نام هنرمند فاطمه تقی پور #نام اثرصداهای در بند #تکنیک اکریلیک روی چوب #ابعاد20/25سانتیمتر
8 0 3,316
محفل نقاشی و گرافیک
#نام هنرمند فاطمه تقی پور #نام اثر مبهوت #تکنیک اکریلیک روی بوم 40/50سانتیمتر
11 0 3,475
محفل نقاشی و گرافیک
#نام هنرمند فاطمه تقی پور #نام اثر زاویه دید #سبک #انتزاعی #تکنیک اکریلیک روی بوم#اب... ادامه
10 0 4,514
محفل نقاشی و گرافیک
#نام هنرمند فاطمه تقی پور #نام اثر زاویه دید #تکنیک اکریلیک روی بوم 100/100سانتیمت... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطیما نافعی
الهام حسین پور
Massyhosseini