1. فاطمه تقی پور
    Follow
  2. کارشناسی نقاشی از دانشکده شریعتی تهران. کارشناسی ارشد تاریخ هنر از دانشگاه تهران هنر های زیبا

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نینوش علی آبادی
بوژان رحیمی
فرانک طوسی