نتایج جست جو "سبک کوبیسم" در سایت 100هنر

25 1 39,006
محفل نقاشی و گرافیک
سبک تلفیق مدرنیسم و کوبیسم مواد گواش روی بوم موضوع انسان و جامعه برداشت آزاد ا... ادامه
22 7 45,015
محفل نقاشی و گرافیک
88X130CM
نام اثر : خلوت تکنیک : رنگ روغن سبک : کوبیسم ، تلفیقی ابعاد : 130x88 cm #meh... ادامه
14 2 56,151
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر = #آوازه_خوان تکنیک = #اکرلیک روی بوم سبک = #کوبیسم سایز = ۴۵ × ۶۰ ... ادامه
18 10 43,367
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک : رنگ روغن سبک : کوبیسم اندازه : ۳۰ × ۴۰ #مهرداد_خداشناس #هنر #نقاشی #رنگ_روغن
15 6 34,119
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : شکستگی های ذهن من تکنیک : رنگ روغن سبک : کوبیسم ابعاد 40x50 cm #mehrda... ادامه
7 0 43,788
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر = #گیتار تکنیک = #اکرلیک روی بوم سبک = #کوبیسم سایز = ۳۰ × ۴۰ زمان... ادامه
5 0 23,588
محفل نقاشی و گرافیک
آکریلیک روی بوم سبک: کوبیسم اندازه100×120
3 2 17,919
محفل نقاشی و گرافیک
#موسیقی_سکوت ابعاد= ۵۰×۷۰ متریال= رنگ روغن سبک = کوبیسم
2 0 8,880
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
سبک کوبیسم , رنگ روغن , روی بوم
2 0 9,664
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
رنگ روغن روی فیبر , سبک کوبیسم
1 0 10,684
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
متریال رنگ روغن روی بوم , سال خلق اثر 96 , سبک کوبیسم , هنرمند شبنم خروجی
3 0 16,074
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن سبک کوبیسم متریال :بوم سایز ۳۰ در ۴۰
3 0 17,353
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی رنگ روغن سبک:کوبیسم سایز:۷۰ ×۱۰۰
2 1 22,665
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک:اکرلیک سبک:کوبیسم ابعاد:۵۰×۷۰
5 0 45,607
محفل نقاشی و گرافیک
#اکرلیک_روی_بوم نام اثر = زن و گیتار سبک = #کوبیسم سایز = ۳۰ × ۴۰ آنچه بر ... ادامه
Loading