1. مرضیه مه آبادی
    Follow
0 0 62
محفل نقاشی و گرافیک
60X100CM
سیاه قلم سال ۱۳۸۴
25 1 25,456
محفل نقاشی و گرافیک
سبک تلفیق مدرنیسم و کوبیسم مواد گواش روی بوم موضوع انسان و جامعه برداشت آزاد ا... ادامه
2 0 1,505
محفل نقاشی و گرافیک
روز عاشورا نقاشی حوادث روز عاشورا را روایت میکند رنگ روغن رو بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محبوبه حسنی
Arghavan ebrahimzadeh
سیمرغ