1. مرضیه مه آبادی
    Follow
سیاه قلم .تولد مسیح
سبک تلفیق مدرنیسم و کوبیسم مواد گواش روی بوم موضوع انسان و جامعه برداشت آزاد ا... ادامه
روز عاشورا نقاشی حوادث روز عاشورا را روایت میکند رنگ روغن رو بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رامین یاراحمدی
Arita
فاطمه بشیری