نتایج جست جو "رامین_خرم_زاده" در سایت 100هنر

7 0 9,118
محفل خوشنویسی
100X140CM
اکریلیک روی بوم بصورت دو لت کارشده هرلت (۱۰۰/۷۰) جمعا ۱۴۰/۱۰۰ سانتیمتر #اکریلی... ادامه
18 0 40,604
محفل خوشنویسی
40X80CM
متن:یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم(سعدی) #اکریلیک_روی_بوم #رامین_خرم_زاده#نقاشیخ... ادامه
12 0 33,359
محفل خوشنویسی
70X135CM
متن:خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست تکنیک کلاژ وبرجسته سازی حروف #رامین_خرم_ز... ادامه
20 0 34,392
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن: مارا بجز خیالت فکری دگر نباشد اکریلیک روی بوم #رامین_خرم_زاده #نقاشیخط#خط_... ادامه
19 1 39,055
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن:خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست #سعدی اکریلیک روی بوم دایره به قطر80cm #نق... ادامه
14 0 70,705
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن: به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست(باقاب ارائه میشود) #سعدی #رامین_خرم_زا... ادامه
10 0 75,769
محفل خوشنویسی
70X70CM
متن:چون توجانان من جان بی تو خرم کی شود #عطار #رامین_خرم_زاده #باورق طلا وورق ن... ادامه
11 0 78,225
محفل خوشنویسی
80X120CM
متن:من ازآن روز که دربندتوام آزادم پادشاهم که به دست تواسیرافتادم #سعدی#رامین_... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی رامین خرم زاده متن ونام اثر:صلوات
ورق نقره ورنگ اکریلیک روی بوم 
#رامین_خرم_زاده#صلوات#ورق_نقره#نقاشیخط
#فروخته_شد
فروخته شد
3 1 19,299
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن ونام اثر:صلوات ورق نقره ورنگ اکریلیک روی بوم #رامین_خرم_زاده #صلوات#ورق_نق... ادامه
7 0 28,743
محفل خوشنویسی
100X100CM
متن:سرارادت ماو آستان حضرت دوست که هرچه برسر مامیرود ازارادت اوست #اکریلیک_روی... ادامه
9 0 18,771
محفل خوشنویسی
80X80CM
#اکریلیک روی بوم دایره به قطر 80cm سال ۱۳۹۹، #رامین_خرم_زاده متن:مراتا جان بود ... ادامه
16 2 18,859
محفل خوشنویسی
100X100CM
متن:"هو" ابعاد ۱۰۰/۱۰۰سانتیمتر #اکریلیک روی بوم دیپ ۵سانت دستساز #نقاشیخط#خطن... ادامه
17 0 14,698
محفل خوشنویسی
120X80CM
#اکریلیک روی بوم #پارچه #ترمه به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست عاشقم بره... ادامه
3 0 4,397
محفل خوشنویسی
80X80CM
نقاشیخط روی بوم دایره به قطر ۸۰ سانتیمتر #نقاشیخط #کالیگرافی #رامین_خرم_زاده #نق... ادامه
6 0 7,820
محفل خوشنویسی
60X100CM
متن : مارا بجز خیالت فکری دگرنباشد رنگ اکریلیک روی بوم حرفه ای ودستساز #رامین_... ادامه
8 0 13,988
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن:مراتاجان بود جانان توباشی زجان خوشترچه باشد آن توباشی #خاقانی ورق طلا ورن... ادامه
10 1 10,829
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن: اوست نشسته درنظر من به کجا نظرکنم اکریلیک روی بوم دستساز #نقاشیخط #خط_نقاشی#... ادامه
10 0 9,476
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن:بیرون زتو نیست هرچه درعالم هست درخودبطلب هرآنچه خواهی که تویی #مولانا# اک... ادامه
9 0 11,157
محفل خوشنویسی
40X80CM
متن : می نوش که عمرجاودانی این ست همراه با قاب سفید بعنوان هدیه #اکریلیک ومر... ادامه
7 0 10,643
محفل خوشنویسی
80X120CM
متن: درهوایت بیقرارم روزوشب اکریلیک روی بوم #رامین_خرم_زاده #نقاشیخط #خطنقاشی #خط_نقاشی
7 0 21,858
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن: صلوات باخط شکسته نستعلیق اجراشده اکریلیک و ورق نقره روی بوم #خطنقاشی#نقاش... ادامه
4 0 11,681
محفل خوشنویسی
80X120CM
متن:مراتاجان بودجانان توباشد که بصورت کاملا رها وآزادوباتکیه براصول فرمیک وبه دو... ادامه
3 0 20,377
محفل خوشنویسی
100X100CM
رنگ اکریلیک به روی پارچه قلمکاراصفهان ودرسال ۱۳۹۹توسط #رامین_خرم_زاده خلق شد مت... ادامه
7 0 10,249
محفل خوشنویسی
120X120CM
#اکریلیک_روی_بوم دستساز باورق طلا کارشده ودرسال ۱۳۹۹خلق شده #رامین_خرم_زاده م... ادامه
Loading