اثر رامین خرم زاده در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/162437

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی رامین خرم زاده متن: به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست(باقاب ارائه میشود)#سعدی
#رامین_خرم_زاده#نقاشیخط#خوشنویسی#شکسته_نستعلیق#کالیگرافی
14 0 73,450
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن: به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست(باقاب ارائه میشود)#سعدی #رامین_خرم_زاده#نقاشیخط#خوشنویسی#... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

روزبه معصومی
مراد فتاحی
MR-RD